V jednotlivých městských částech byl v určený den od cca 10:00 do cca 18:00 v provozu informační stánek, na kterém probíhaly všestranné informační aktivity k problematice ochrany životního prostředí v Praze. Nosným tématem bývá standardně problematika třídění a recyklace odpadů a v letošním roce přibyla také tématika rodinných farem v rámci vyhlášení Mezinárodního roku rodinných farem. K dispozici byly zájemcům různé informační materiály týkající se problematiky odpadů, zeleně, vody, využívání energie aj. Občané měli také možnost prohlédnout si ukázky sběrných nádob a příslušné svozové techniky. K dispozici měli i barevnou velkoplošnou mapu „Praha a odpady“ s uvedením sběrných dvorů, provozů na zpracování odpadů, kontaktů na svozové společnosti apod. nebo mohli shlédnout velkoformátovou mapu Prahy s vybranými pravidelnými farmářskými trhy, kde bylo uvedeno místo a doba konání trhů. Pro dospělé návštěvníky byl připraven zajímavý kviz na téma soukromé zemědělství a děti se zase dozvěděly, jak probíhá proces výroby chleba od sklizně obilí až po samotný chléb nebo jak se zpracovává vlna.

Na každém stánku byl připraven bohatý program pro děti a dospělé, probíhaly tématicky zaměřené hry a soutěže realizované kvalifikovanými lektory. Řada městských částí se ke kampani připojila také svým vlastním programem.

V rámci kampaně bylo osloveno celkem 8 445 občanů, zodpovězeno 180 dotazů, distribuováno bylo 3 300 kusů informačních materiálů, herních aktivit a výukových programů se zúčastnilo celkem 5 985 dětí a mládeže (152 tříd ZŠ a 66 tříd MŠ). U dospělých návštěvníků byl proveden tipovací dotazník vztahující se k mezinárodnímu roku rodinných farem včetně jeho vyhodnocení. Dotazníkového výzkumu se ve 21 MČ zúčastnilo 384 respondentů.

V rámci spolupráce se k akci připojily následující společnosti - Pražské služby, a.s., AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., IPODEC-ČISTÉ MĚSTO, a.s., EKO-KOM a.s. a kolektivní systémy (Asekol s.r.o., Elektrowin a.s, Ekolamp, s.r.o.  a Ecobat, s.r.o.), které měly pro veřejnost připravenou celou řadu zajímavostí a informačních materiálů.

Orientační mapka s uvedením akcí v jednotlivých MČ hl.m. Prahy
AAA

  • podrobné informace o akcích v jednotlivých městských částech (v rámci úvodní článku ke kampani)

Starší informace:


22. duben se slaví jako Den Země po celém světě od roku 1970, kdy jej poprvé vyhlásili američtí studenti. Cílem rozsáhlé kampaně tehdy bylo podpořit přijetí nových ekologických zákonů a docílit zvýšení státních výdajů na ochranu životního prostředí. Akce, které se v roce 1970 zúčastnilo několik milionů občanů, měla veliký ohlas a zahájila tak tradici oslav Dne Země – 22. dubna.
Česká republika se k tradici připojila v roce 1990.

Více k oslavám Dne Země v ČR a ve světě na:http://www.earthday.org (oficiální stránky ke Dni Země/Earth Day/), http://www.denzeme.cz (webové stránky s informacemi o akcích ke Dni Země v ČR).