„Soutěž škol ve sběru druhotných surovin probíhá již od roku 1994, kdy se začala na školách sbírat tradiční sběrová surovina  papír a do soutěže se zapojilo 20 pražských základních škol. S postupem let přibývalo soutěžících škol i sbíraných druhotných surovin (plastová víčka, hliník, nápojové kartony). Školy jsou hodnoceny ve dvou kategoriích. I. kategorie je podle množství nasbírané suroviny a II. podle průměrného množství na jednoho žáka,“ vysvětlila historii a pravidla školní soutěže ve třídění odpadů radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková, která pro školní rok 2016/2017 udělila projektu záštitu.

V tomto školním roce se sběru starého papíru zúčastnilo celkem 22 170 žáků z 54 pražských škol, kterým se podařilo nashromáždit 449 841 kg této suroviny. V průměru tak připadá na jednoho žáka 20 kg sběrového papíru. Nasbírané množství papíru na školách představuje 2,8 % z celkového množství vytříděného papíru v Praze za dané období a to zcela bez dopadu na rozpočet města.

„Žákům z pražských škol se letos podařilo nasbírat a vrátit do recyklačního procesu celkem 456 281 kg cenných druhotných surovin, což je výkon hodný pochvaly. Jsem ráda, že školy mají o podobné projekty zájem a aktivně se do nich zapojuji“, uvedla dále paní radní Plamínková, která ve středu předá nejlepším „sběračům“ vedle hodnotných cen i poháry hl. m. Prahy.

Nejlépe si v soutěži vedla ZŠ Ratibořická, Praha 9 - Horní Počernice, která s celkovým množstvím 62 420 kg papíru daleko předběhla ostatní pražské školy. Za nejlepší umístění ve II. kategorii, tj. podle nejlepšího průměrného množství nasbíraného papíru na jednoho žáka (120 kg), si 1. cenu a pohár hl. m. Prahy odnese ZŠ Spojenců z Prahy 9.

V doprovodných ekologických soutěžích se z pražských škol nejlépe umístila ZŠ a MŠ Chmelnice z Prahy 3, které získaly 1. cenu za celkové množství 1 090 kg plastových víček. Ve sběru hliníkových obalů si nejlépe vedla ZŠ Strossmayerovo náměstí z Prahy 7 s celkovým množstvím 1 230 kg hliníku.

Stejně jako v minulých letech se s žáky nejlepších škol a s jejich pedagogy setkají zástupci organizátorů projektu a partnerských společností, které věnovaly do soutěže řadu hodnotných cen.

 

Následující tabulka uvádí umístění pražských škol ve 23. ročníku soutěže ve sběru starého papíru v jednotlivých kategoriích.

Kategorie Základní školy

I.

podle celkového množství

1. ZŠ Ratibořická 1700, Praha 9

2. ZŠ Genpor. Františka Peřiny, Praha 6

3. ZŠ Mýtní 73, Praha 9

II.

podle průměru na žáka

1. ZŠ Spojenců 1408, Praha 9

2. ZŠ Mýtní 73, Praha 9

3. ZŠ Ratibořická 1700, Praha 9