Ve školním roce 2015/2016 se sběru starého papíru zúčastnilo celkem 20 366 žáků z 51 pražských škol, kterým se podařilo nashromáždit 482 850 kg této suroviny. V průměru tak připadá na jednoho žáka 23,71 kg sběrového papíru.

Ocenění pro nejlepší sběrače získala ZŠ Ratibořická 1700, Praha 9 - Horní Počernice. Žáci této školy se opravdu snaží a již několik let si udržují první příčku ve sběru starého papíru. S celkovým množstvím 66 820 kg papíru daleko předběhli ostatní pražské školy. ZŠ Mýtní 73, Praha 9 obdrží pohár za nejlepší umístění ve II. kategorii, tj. podle nejlepšího průměrného množství nasbíraného papíru na jednoho žáka (132 kg). I tato škola si v uvedené kategorii vede velmi dobře a právem jí patří prvenství.

V doprovodných ekologických soutěžích se z pražských škol nejlépe umístila ZŠ a MŠ Chmelnice, K Lučinám 18/2500, Praha 3 s celkovým množstvím 980 kg plastových víček. Ve sběru hliníkových obalů si nejlépe vedla ZŠ Strossmayerovo náměstí 4 z Prahy 7, kde žáci sesbírali celkem 663 kg hliníku.

„Nasbírané množství papíru na školách představuje 3,1 procenta z celkového množství vytříděného papíru v Praze za dané období a to zcela bez dopadu na rozpočet města. To je samozřejmě hodno obdivu a pochvaly. Jsem ráda, že školy mají o podobné projekty zájem a aktivně se do nich zapojuji,“ uvedla radní Jana Plamínková.

Ceny do soutěže věnovaly vedle generálního partnera soutěže firmy EURO WASTE, a.s. také společnosti Austrian Recycling s.r.o. a D.O.O.S. Trade spol. s r.o.
Mediální podporu soutěže zajišťuje Český rozhlas 2 a TV KRALUPY.

Kromě Magistrátu hl. m. Prahy převzali záštitu nad 22. ročníkem soutěže i Ministerstvo životního prostředí České republiky a Středočeský kraj (soutěž probíhá paralelně i na území Středočeského kraje).

Soutěž škol ve sběru druhotných surovin probíhá již od roku 1994, kdy se začala na školách sbírat tradiční sběrová surovina – papír a do soutěže se zapojilo 20 pražských základních škol. S postupem let přibývalo soutěžících škol i sbíraných druhotných surovin (plastová víčka, hliník, nápojové kartony). Školy jsou hodnoceny ve dvou kategoriích. I. kategorie je podle množství nasbírané suroviny a II. podle průměrného množství na jednoho žáka.

 

Umístění pražských škol

(sběr papíru)

Kategorie Základní školy
I.
podle celkového množství
1. ZŠ Ratibořická 1700, Praha 9
2. ZŠ genpor. F. Peřiny, Praha 6
3. ZŠ Mýtní 73, Praha 9
II.
podle průměru na žáka
1. ZŠ Mýtní 73, Praha 9
2. ZŠ Spojenců 1408, Praha 9
3. ZŠ Ratibořická 1700, Praha 9