Na školní rok 2019/2020 jsme pro děti připravili jako pilotní projekt exkurze do energeticky udržitelných zařízení, spojené se vzdělávacími programy na vybraná témata: fotovoltaika, alternativní pohony, vodní díla, energetické využití odpadů, bioplynové stanice a příklady z praxe (pasivní budovy).

Exkurze probíhají většinou na území hl. m. Prahy a ve Středočeském kraji. Délka jednotlivých programů je od 60 do 90 min. plus cesta. Nejvzdálenější destinací je Spalovna odpadů v Liberci.

Nabídka je pro 7. třídy základních škol a výše, a pro všechny střední školy. Exkurze jsou komponovány tak, aby vhodně zapadaly do vzdělávacích oblastí ZŠ a SŠ Člověk a svět práce, Člověk a příroda, Člověk a společnost a souvisejících. Konkrétní náplň jednotlivých exkurzí je účelnou pomocí v zavádění nového předmětu na základních školách – Technika. Projekt Exkurze je rovněž praktickou realizací oblasti Vzdělávání a trh práce. Pedagogičtí pracovníci obdrží předem metodický materiál.

Exkurze vč. dopravy, lektorů, metodické podpory a pracovních listů jsou zcela zdarma a jsou hrazeny z prostředků hl. m. Prahy vyhrazených pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (tzv. „EVVO“).

Pražské školy mohou své třídy hlásit na předem připravené termíny na stránkách: exkurzeprahaeuz.cz.

Na podrobný popis všech šesti témat a návod, jak se na programy objednat, se můžete podívat na exkurzeprahaeuz.cz.
Registrujete se (z pozice pedagoga) – registrujete třídu/y – vyberete téma exkurze – termín exkurze – vyčkáte na potvrzení termínu. Po zjištění zájmu jednotlivých škol/učitelů dojde k přidělení jednotlivých termínů zájemcům – hlavní kritérium bude pořadí přihlášení a snaha uspokojit co největší množství zájemců.

Proto neváhejte a hlaste se co nejdříve a zvolte i více možností – budete tak mít větší šanci na uspokojení vašich požadavků.

programy & exkurze do energeticky udržitelných zařízení pro školy, témata