loga konference KK EVVO v Praze 2010, HMP a MCN

Ve čtvrtek 9. prosince 2010 proběhla v prostorách Nové radnice na Mariánském náměstí Krajská výroční konference EVVO hl. m. Prahy, v letošním roce zaměřená na veřejnou správu a firemní oblast.

Konference byla určena všem aktérům environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v Praze, především pak představitelům městských částí hlavního města Prahy, pracovníkům veřejných institucí v oblasti životního prostředí, zástupcům podnikatelských subjektů a pražských NNO v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) aj. Účelem konference bylo vzájemné setkání aktérů a realizátorů EVVO v Praze v této oblasti EVVO a vzájemné sdílení zkušeností a informací.

Konference probíhala v hlavním sále zastupitelstva a v přilehlých prostorách, program konference byl rozdělen na dvě části. Dopoledne bylo věnované prezentacím, odpolední část konference byla určená pro konkrétní předání nových poznatků či příkladů dobré praxe formou workshopů, jejichž facilitátory byli odborníci z praxe.

 Krajská konference EVVO v Praze, 2010, ilustrační foto (dopolední jednání)  Krajská konference EVVO v Praze, 2010, ilustrační foto (odpolední workshop)


Po dobu konference bylo možné seznámit se ve výstavní části sálu s interaktivní prezentací některých společností a nestátních organizací, věnujících se EVVO v Praze.

Konferenci pořádalo Hlavní  město Praha - Odbor ochrany prostředí MHMP a organizačně zajišťovala společnost MCN, o.p.s. Konference se zúčastnilo 110 osob.

 

Další informace o proběhlé konferenci EVVO, včetně programu proběhlých dílen a prezentací ke stažení naleznete na webových stránkách organizace MCN o.p.s.:
http://www.mcn.cz/seminare/2010-1/9122010-evvo/