Těšit se můžete mj. na následující aktivity:

  • Testování s využitím slepé mapy Prahy – účastníci Dne bez aut si budou moci na slepé mapě Prahy ověřit své místní znalosti o Praze, své znalosti o pražských tocích a vodních plochách.
  • Poznávačka ptáků - pro milovníky ptačí říše bude připravena poznávačka ptáků, které mohou potkat v pražské přírodě.
  • Přiřazování stop – pro mladší ročníky bude připravena hra, kde budou muset spojit stopu s příslušným živočichem, ke kterému patří. Zábavnou hrou se tak děti naučí rozpoznávat stopy zvěře.
  • Křížovky s přírodní tématikou - jedná se o křížovky, které budou rozdělené podle tří hlavních ekosystémů – ekosystém lesa, ekosystém vody a ekosystém louky. K jednotlivým ekosystémům jsou navázaní živočichové, které děti budou muset rozpoznat a jejich název poté zapsat do tajenky. Výsledkem tajenky bude slovo, které souvisí s přírodou. Křížovky budou vhodné pro děti od 6 let.
  • Přiřazování listů a plodů – pro mladší ročníky bude připravena hra, kde budou muset spojit list s příslušným plodem, ke kterému patří. Zábavnou hrou se tak děti naučí rozpoznávat základní druhy našich dřevin
  • Společenská hra – tato společenská hra byla inspirována známou hrou Twister. Jedná se o základní mapu Prahy, na které budou vyznačené barevné body s názvem přírodního úkazu v dané lokalitě. Použity budou následující přírodní útvary: přírodní parky (hnědá barva), zvláště chráněná území (zelená barva) a vodní díla (modrá barva). Součástí hry budou dále velké dřevěné kostky. Jedna z kostek bude označovat část těla, která se bude přemísťovat a další z kostek bude určovat přírodní oblast, kam se bude daná část těla přemísťovat. Zábavnou hrou se tak obyvatelé Prahy mohou naučit, kde najdou vybrané přírodní útvary. Hra je vhodná pro zájemce od 7 let.

Pro každého účastníka soutěží bude k dispozici drobná odměna.

Kromě soutěží budou mít pro vás pracovníci odboru ochrany prostředí přichystáno velké množství informačních materiálů, například o pražských parcích a zahradách, lesích a lesoparcích, naučných stezkách a chráněných územích v Praze. K dispozici budou také nové infomateriály prezentující připravené trasy Prahy, tematicky zaměřené na památné stromy, pražské potoky nebo méně známé přírodní lokality (více o informačních materiálech hl.m. Prahy s tématem pražské přírody).

Všechny uvedené aktivity si můžete na našem stánku vyzkoušet mezi 8 – 20 hod.

informační materiály MHMP pro Den bez aut, 9/2016