S velkým ohlasem se u dětí setkaly připravené vědomostní aktivity, zejména kvíz Stopy zvířat a křížovky s přírodní tématikou. Děti, které se aktivně zapojili a prokázali znalosti i zájem o poznávání pražské přírody, získaly drobné tematické odměny.
Aktivně se zapojili také dospělí návštěvníci stánku, pro které byla k dispozici např. slepá mapa Prahy nebo vědomostní kvíz týkající se přírody v Praze.Také pro dospělé byly byly drobné tematické odměny.

Jako další lákadlo zde pracovníci odboru představili nově připravenou hru, nazvanou Twister pražskou přírodou. Hra je inspirována známým Twistrem a jejím cílem je hravou formou naučit účastníky, kde se v Praze nachází vybraná zvláště chráněná území, přírodní parky a vodní plochy. Největší zájem by samozřejmě ze strany dětských návštěvníků, ale vyzkoušeli si ji i dospělí návštěvníci.
Poté, co si účastníci protáhli tělo uvedenou hrou, mohli si vyzkoušet chůzi bosou nohou po mobilním chodníčku pro bosé nožky.

Zejména senioři, ale i někteří další návštěvníci stánku, ocenili sady tištěných tematických informačních materiálů se zaměřením na poznávání pražské přírody (Naučné stezky Prahy, Lesy a lkesoparky, Parky a zahrady aj.), které byly k dispozici na stojanech v rámci stánku OCP MHMP.

Návštěvnost stánku byla velmi vysoká a ohlasy návštěvníků velice pozitivní.

Proto jsme se rozhodli, že se příští rok opět do této akce zapojíme a již nyní se moc těšíme.


banner, Den bez aut v Praze 2016, Národní třída