Tuto akci organizuje úspěšně již 7.rokem Magistrát hl.m.Prahy ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM a.s. Jedná se o poskytnutí informačních a propagačních materiálů zaměřených na problematiku odpadů a čistoty města žákům 1.tříd základních škol na území hl.m.Prahy.

Záměrem odboru ochrany prostředí MHMP je seznámit děti hravou formou s uvedenou problematikou a naučit je prostřednictvím učitelů a poskytnutých materiálu správným návykům zejména v oblasti třídění odpadů a současně i k osvojení šetrného přístupu k ochraně životního prostředí.

Informační materiály jsou přizpůsobené dané věkové kategorii dětí, které se např. v kvartetu o biodpadu a kompostování dozví, co je to bioodpad, kam se ukládá a jak se využívá. Jak jsou žížalky užitečné v kompostu a jak s ním zacházet, aby prospíval kytičkám a stromům.

Jak třídit další odpady děti zjistí v barevném odpadovém pexesu a zcela jistě je zaujme i plastová mini-popelnička s barevným logem k třídění odpadů nebo nafukovací balónky v barvách tříděného odpadu.

S tím, co je nebezpečný odpad, kam jej odložit a že např. vybitá baterie nepatří do odpadkového koše si mohou popovídat s paní učitelkou, které více napoví přiložený letáček.


Akce tašky 1.třídám,27.2.2006, děti !.jpg Akce tašky 1.třídám,27.2.2006,děti rozbalují !.jpg Předávání tašek prvňáčkům - informační materiály o odpadech P2130036.jpg P2130035.jpg P2130037.jpg


Přes 9 200 pražských prvňáčků obdrží tyto uvedené materiály v průběhu měsíců února a březena 2010.