Také letos probíhá úspěšná akce zaměřená na pražské prvňáčky a na podporu třídění odpadů, kterou organizuje Magistrát hl.m.Prahy ve spolupráci s obalovou společnosti EKO-KOM a.s.

Jedná se o poskytnutí informačních a propagačních materiálu zaměřených na problematiku odpadů žákům 1.tříd základních škol na území hl.m.Prahy.
Záměrem odboru ochrany prostředí MHMP je seznámit děti hravou formou s uvedenou problematikou a naučit je prostřednictvím učitelů a poskytnutých materiálu správným návykům zejména v oblasti třídění odpadů a současně i k osvojení šetrného přístupu k životnímu prostředí.

informační materiály k odpadům do tašek pro pražské prvňáčky


Informační materiály jsou přizpůsobené dané věkové kategorii dětí, které se např. ve hře pexeso setkají se známými postavičkami jež reprezentující tříděný druh odpadů ( Čenda Časák, Pepa Střep, Petka Peťka aj.), zcela jistě je zaujmou i plastové mini-popelničky nebo nafukovací balónky v barvách tříděného odpadu a ve hře„Kompostujte“ se mohou dovědět něco o bioodpadu - co do něj patří a jak se využívá.

Uvedené informační materiály obdrží 9 898 pražských prvňáčků v průběhu měsíců ledna až března 2011.