Akci pořádá organizace EKODOMOV, z.s. ve spolupráci s partnery.

Program akce:

 • 14:00 Zahájení
 • 14:15 Divadlo Voda základ života (divadelní soubor Vedle Jedle)
 • 15:20 Diskuzní panel na téma "Dodávání organické hmoty do půdy a kompostování"; těšit se můžete na Petra Potockého z EKO Broumovsko s. r. o. , Ondřeje Kůrku za kompostárnu Jarošovice a Vojtěcha Sýkoru z Dobré farmy
 • 16:10 Vyhlášení regionální Miss kompost a Miss kompost Facebooku
 • 16:20 Projekce televizních spotů
 • 16:25 host
 • 16:35 Vyhlášení 3. místa
 • 17:10 Vyhlášení 2. místa
 • 17:20 Vyhlášení 1. místa
 • 17:45 Tombola
 • 18:10 Vyhlášení Miss kompost večera vybrané návštěvníky
 • 18:30 Závěrečné hraní uskupení Kompost

V rámci akce budou na stánku odboru ochrany prostředí MHMP pro zájemce k dispozici tematicky zaměřené informační materiály.