Akce probíhala na Vyšehradě v blízkosti Letní scény. Dopoledne bylo věnováno přednostně žákům základních a mateřských škol, odpolední program byl určen široké veřejnosti.

Tématem celé akce bylo předcházení vzniku odpadů (Zero waste). Tomuto tématu byly uzpůsobeny veškeré aktivity. Vzhledem k místu konání bylo základní téma propojeno motivy z naší národní historie a tradic.

V rámci doprovodného programu vystoupila skupina The Tap Tap, v průběhu dne se konalo Divadélko pro děti, den zpestřil bublinář  a celou akcí prováděl moderátor Olda Burda, který měl pro účastníky připravené hry, kvízy, dětskou diskotéku aj.

Akce se konala pod záštitou primátora hlavního města Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba a náměstka primátora hlavního města Prahy Ing. Petra Hlubučka.

Dle odhadů se akce zúčastnilo více než 1500 návštěvníků.

Akce byla zdarma, stejně jako mimořádně ke Dni Země i vstupy do stálých expozic Vyšehradu – Kasematy, Gorlice, aj.