V jednotlivých dnech probíhal na informačních stáncích bohatý program pro děti a dospělé. Návštěvníci měli k dispozici informační materiály k tématům parky, lesy, naučné stezky, chráněná území v Praze, třídění odpadů a jejich využití, úspory energie, šetrné dopravy, dále různé ekoporadenské materiály vydané sdružením Ekoporadny Praha a další. Hojně se rozdávaly letáky s různými přírodními lokalitami v Praze, lidé se zajímali převážně o třídění odpadů, o stav podzemních vod, o šetření vodou a energiemi a o udržitelnou mobilitu. Velký zájem byl o různé mapy (Pěší mapa Prahy, Cyklomapy, Zelené mapy Prahy aj.).

Celkově se kampaně zúčastnilo 1 360 návštěvníků, z toho 1 050 dětí. Na herních aktivitách bylo přítomno 743 dětí a mládeže (34 tříd ZŠ, 7 tříd MŠ a 1 SŠ). Nejúspěšnější aktivitou u nejmenších dětí byly hry „pokličky a hrnce“ aneb úspora energie, čichová aktivita na rozeznávání bioodpadu a třídění základních druhů recyklovaného odpadů. Starší žáci porovnávali termosnímky Prahy s umístěním lesoparků a vodních ploch, zaujala je i hra k využití pitné a dešťové vody nebo doba rozkladu jednotlivých druhů odpadu či zákazové piktogramy pro pohyb v lese.

Hodně se diskutovalo s návštěvníky akce o adaptačních opatřeních na změny klimatu, o udržitelné spotřebě, o zelené a modré infrastruktuře v Praze, o environmentálním vzdělávání a odpadovém hospodářství. Občané měli také možnost prohlédnout si ukázky sběrných nádob, příslušné svozové techniky a nechyběla ani barevné velkoformátová mapa, která se týkala sběru odpadů na území Prahy.

Akce byla realizována ve spolupráci s dalšími organizacemi a společnostmi, které měly pro veřejnost připravenou celou řadu zajímavostí, informačních materiálů a pro děti tematické hry a soutěže.

Bohatý program pro děti a dospělé připravil odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec, o.p.s. a dále se společnostmi Pražské služby, a.s.EKO-KOM, a.s., kolektivními systémy (ASEKOL a.s., ELEKTROWIN a.s, EKOLAMP s.r.o. a ECOBAT s.r.o.), s Lesy hl. m. Prahy, Pedagogickou fakultou UK v Praze a s městskými částmi Praha 5, Praha 6 a Praha 7. V rámci lokality Letenské sady se zúčastnily i organizace: Národní zemědělské muzeum, s.p.o., Auto*Mat, z.s., Hnutí Brontosaurus a Kouzelná fazolka, z.s.

Technické zázemí kampaně zajišťovala svozová společnost Pražské služby, a.s.

Akce proběhla v následujících termínech.

  • 24. 4. 2018 - Obora Hvězda (prostranství před Letohrádkem Hvězda)
  • 26. 4. 2018 - Letenské sady (u Letenského zámečku)
  • 3. 5. 2018 - Zahrada Kinských (u Letohrádku Kinských)
Informačně-vzdělávací akce hl. m. Prahy ke Dni Země 2018, orientační mapa

 


Odbor ochrany prostředí MHMP se  v rámci oslav Dne Země 2018 pořádaných dalšími subjekty zúčastnil těchto akcí:

  • Den Země v MČ Praha-Libuš - 17. 4. 2018, areál ZŠ L. Coňka,
  • Den Země ve Kbelích – 20. 4. 2018 – areál Prales,
  • Den Země s Prahou 1 - 22. 4. 2018 - Park Kampa.