Akce bude probíhat v následujících termínech a bude realizována ve spolupráci s dalšími organizacemi a společnostmi.

  • 24. 4. 2018 - Obora Hvězda (prostranství před Letohrádkem Hvězda)
  • 26. 4. 2018 - Letenské sady (u Letenského zámečku)
  • 3. 5. 2018 - Zahrada Kinských (u Letohrádku Kinských)
Informačně-vzdělávací akce hl. m. Prahy ke Dni Země 2018, orientační mapa


V jednotlivých dnech budou od 9:00 do 17:00 hod v provozu informační stánky, na kterých bude probíhat bohatý program pro dospělé i děti. K dispozici budou zájemcům různé informační materiály týkající se témat nakládání s odpady, hospodaření s vodou, ochrany přírody a krajiny, udržitelné dopravy a energie a další. Občané mohou zhlédnout barevnou velkoplošnou mapu „Praha a odpady“ s konkrétním uvedením sběrných dvorů, provozů na zpracování odpadů a kontaktů na ně a diskutovat o možnostech dalšího využívání vytříděných komodit. Nebude chybět ani vystavení příslušné svozové techniky a sběrných nádob.

 Děti si budou moci vyzkoušet recyklaci na plátně, zahrát si odpadové domino, dozvědí se, jak ušetřit doma energii, co je to vodní stopa a jak lze využít dešťovou vodu. Mohou se projít po lesním chodníčku, nebo zjistit co všechno dělá lesník. Budou pro ně připraveny zábavné a vzdělávací prvky a zasoutěžit si budou moci i dospělí.

Bohatý program pro děti a dospělé připravil odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci se společnostmi Pražské služby, a.s.EKO-KOM, a.s., kolektivní systémy (ASEKOL a.s., ELEKTROWIN a.s, EKOLAMP s.r.o. a ECOBAT s.r.o.), s Lesy hl. m. Prahy, Pedagogickou fakultou UK v Praze a s městskými částmi Praha 5, Praha 6 a Praha 7.

Technické zázemí této třídenní kampaně pro veřejnost zajistí svozová společnost Pražské služby, a.s.

Na všechny 3 uvedené akce je VSTUP ZDARMA.

 
Kdy? Kde? Orientační mapa
24. 4. 2018

Obora Hvězda (prostranství před Letohrádkem Hvězda)

podrobná orientační mapa
Informačně-vzdělávací akce hl. m. Prahy ke Dni Země 2018 - Obora Hvězda, orient. mapa
26. 4. 2018 Letenské sady (u Letenského zámečku) podrobná orientační mapa
Informačně-vzdělávací akce hl. m. Prahy ke Dni Země 2018 - Letenské sady, orient. mapa
3. 5. 2018 Zahrada Kinských (u Letohrádku Kinských) podrobná orientační mapa
Informačně-vzdělávací akce hl. m. Prahy ke Dni Země 2018 - Zahrada Kinských, orient. mapa


Další vybrané akce ke Dni Země 2018 na území hl. m. Prahy

(bude průběžně doplňováno)

 
datum název akce místo a čas konání pořadatel, základní informace další informace k akci
18. 4. 2018 Den Země s Prahou 4 Park Na Pankráci.
od 9:00 do 17:00
Pořádá MČ Praha 4 ve spolupráci s AV ČR a dalšími organizacemi 
19. 4. 2018 Kampaň ke Dni Země 2018

Prostranství u Stodůleckého rybníka, 10.00 – 14.00

Akci pořádá MČ Praha 13 v rámci Místní agendy 21, ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy.

Tradiční informační kampaň ke Dni Země. Na místě stanoviště se soutěžemi, hrami pro děti a také informační materiály k environmentálním tématům. Akce určená široké veřejnosti, zejména však dětem ze škol a školek. Letošním tématem je „Tajemný les“.
 
20. 4. 2018 DEN ZEMĚ VE KBELÍCH

Ekocentrum PRALES, Praha 19 - Kbely, Mladoboleslavská 953, Praha 19

8:30 - 15:00 hod.

MČ Praha 19 a Lesy hl. m. Prahy

hlavní téma: půda.

20. 4. 2018 Den Země 2018 v Toulcově dvoře

areál Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, Toulcův dvůr, Praha 10, 102 00

od 14 hod.

Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr

Akce pro veřejnost, tradiční oslava celosvětového svátku Země.
Téma 2018: Samá voda.

 

20. 4. 2018 Den Země s Geofyzikálním ústavem Akademie věd ČR Geofyzikální ústav AV ČR, Boční II / 1401, Praha 4 – Spořilov,
9:00- 13:00 hodin

Ústavy Akademie věd ČR – Geofyzikální ústav, Astronomický ústav a Ústav fyziky atmosféry – připravily ve spořilovském vědeckém areálu program pro základní a střední školy. Rezervace nutná.
 
21. 4. 2018 Den Země s Prahou 6 Na Vypichu Na Vypichu, před Oborou Hvězda, od 12.00 do 17.30 hodin

Pořádá MČ Praha 6

Program pro děti i dospělé.

21. 4. 2018 Oslavy Dne Země před ZŠ Ratibořická, od 14.00 hod.

Pořádá: Zdravá městská část Horní Počernice

Témata: ochrana ovzduší, udržitelná doprava

 

22. 4. 2018 Den Země s Prahou 1 Park Kampa, Praha 1
12 - 18 hod.

Pořádá: MČ Praha 1
 
24. 4. 2018

DEN ZEMĚ 2018 na téma Tajemný les

Kubánské nám.,

9 - 16 hod.

Pořádá: MČ Praha 10 a Lesy hl. m. Prahy
27. 4. 2018 Duben, měsíc bezpečnosti na silnicích a Dne Země

Čentická ulice, Praha 21, Multifunkční sportoviště,

pro MŠ a ZŠ od 9:30 do 12:00 hod., od 13:00 do 18:00 hod pro veřejnost

Pořádá: MČ Praha 21


Akce ke Dni Země v ČR: