V jednotlivých dnech byl v provozu informační stánek, na kterém probíhaly všestranné informační aktivity k problematice ochrany životního prostředív Praze. K dispozici byly zájemcům různé informační materiály týkající se problematiky odpadů, zeleně,vody, využívání energie aj. Občané měli také možnost prohlédnout si ukázkysběrných nádob a příslušné svozové techniky. K dispozici měli i dvě barevné velkoformátové mapy, které se týkaly sběru odpadů na území Prahy a systému zvláště chráněných území.

V rámci kampaně bylo osloveno celkem 865 občanů,rozdáno bylo cca 1235 kusů informačních materiálů. Největší zájem byl o mapy Prahy, konkrétně o „Pěší mapu Prahy“, „Cyklomapu Prahy“, „V Praze za přírodou“ či „Mapu památných a významných stromů Prahy“. S ohledem na nabízené materiály se návštěvníci zajímali také o různé tipy na výlety a možnosti trávení volného času v pražské přírodě. Další dotazy se týkaly recyklace odpadů – kam odložit nepotřebný textil, kde získat tašky na recyklaci odpadů, problém plastových kelímků v restauracích aj. Velký úspěch slavila nová hra „Poznej památku UNESCO“ v rámci tématu Mezinárodního roku k cestovnímu ruchu, která bavila děti i dospělé. V rámci navštívených školních tříd si ji vyzkoušely i paní učitelky společně s žáky. Celkem se kampaně zúčastnilo cca 912 dětí a žáků (25 ZŠ a 6 MŠ).

Krásné počasí v lokalitě Letenských sadů přilákalo v odpoledních hodinách řadu rodin s dětmi, pejskaře a seniory. Ty nejmenší děti zaujala maketa kravičky u stánku Národního zemědělského muzea a maminky si mohly vyzkoušet, jak se taková kravička dá podojít a že není tak jednoduché získat z vemínek „mlíčko“. Starší děti byly zaujaty hady z protějšího informačního stánku ČSOP Praha 7 nebo si vyzkoušely výzbroj lesníků dřevorubců u stánku Lesů hl. m. Prahy.

Akce byla realizována ve spolupráci s dalšími organizacemi a společnostmi, které měly pro veřejnost připravenou celou řadu zajímavostí, informačních materiálů a pro děti tematické hry a soutěže. Bohatý program pro děti a dospělé připravil odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci se společnostmi Pražské služby, a.s.EKO-KOM, a.s., kolektivní systémy (ASEKOL a.s., ELEKTROWIN a.s, EKOLAMP s.r.o. a ECOBAT s.r.o.), Lesy hl. m. Prahy, Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., a městskými částmi Prahy 2, 6 a 7.Technické zázemí této třídenní kampaně pro veřejnost zajišťovala svozová společnost Pražské služby, a.s.


Akce proběhla v následujících termínech:

  • 20. 4. 2017 - obora Hvězda (prostranství před Letohrádkem Hvězda)
  • 24. 4. 2017 - Letenské sady (u Letenského zámečku)
  • 26. 4. 2017 - Riegrovy sady (za restaurantem Park Cafe)

Další informace o akci a vyznačení míst konání akce v mapách v prezentačním článku ke kampani