Akce bude probíhat v následujících termínech a bude realizována ve spolupráci s dalšími organizacemi a společnostmi.

Informačně-vzdělávací akce hl. m. Prahy ke Dni Země 2015, orientační mapa

V jednotlivých dnech budou od 9:00 do 17:00 h v provozu informační stánky, na kterých budou probíhat všestranné informační aktivity k problematice ochrany životního prostředí v Praze. Nosným tématem bude problematika třídění a recyklace odpadů a v letošním roce také tématika světla v rámci vyhlášení Mezinárodního roku světla. Pro veřejnost budou připraveny různé informační materiály týkající se problematiky odpadů, zeleně, vody, využívání energie aj. Občané budou mít také možnost prohlédnout si ukázky sběrných nádob a příslušné svozové techniky. Budou mít k dispozici barevnou velkoplošnou mapu „Praha a odpady“ s uvedením sběrných dvorů, provozů na zpracování odpadů, kontaktů na svozové společnosti apod. nebo mohou shlédnout velkoformátovou mapu Prahy s vyznačenými chráněnými územími, popřípadě mohou diskutovat nad velkoplošnou mapou Prahy zobrazující její světelné znečištění.

Bude připraven bohatý program pro děti a dospělé, budou probíhat tématicky zaměřené hry a soutěže realizované kvalifikovanými lektory Ekocentra Koniklec. Děti si budou moci názorně vyzkoušet jak fungují různé zdroje energie, uvidí příklady vynálezů, které fungují na principu světla a zajímavé pro ně bude i vystoupení s živým pejskem a informace jak o něj správně pečovat.

V rámci spolupráce se k akci připojily následující společnosti - Pražské služby, a.s.EKO-KOM a.s. a kolektivní systémy - Asekol, a.s., Elektrowin a.s, Ekolamp, s.r.o. a Ecobat, s.r.o. Dále příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy a městská část Praha 7. Všichni budou mít pro veřejnost, v rámci svých informačních stánků, připravenou celou řadu zajímavostí, informačních materiálů a pro děti vědomostní soutěže a hry.

 
Kdy? Kde? Orientační mapa
21. 4. 2015 obora Hvězda (vstupní brána od Vypichu)  Informačně-vzdělávací akce hl. m. Prahy ke Dni Země 2015 - Obora Hvězda, orientační mapa
28. 4. 2015 Královská obora Stromovka (u bývalé Šlechtovy restaurace)  Informačně-vzdělávací akce hl. m. Prahy ke Dni Země 2015 - Královská obora, orient. mapa
29. 4. 2015 Riegrovy sady (za restaurantem Park Cafe)  Informačně-vzdělávací akce hl. m. Prahy ke Dni Země 2015 -Riegrovy sady, orient. mapa


Další vybrané akce ke Dni Země 2015 na území hl. m. Prahy

 
datum název akce místo konání pořadatel, zákl.informace další informace k akci
18.4. Den Země městské části Praha 12 Freestyle park Modřany, ul. Vltavanů MČ Praha 12, PROBIOLIGA a AMPI http://biospotrebitel.cz/akce?eventId=177
21.4. Ekumenická bohoslužba ke Dni Země V pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora (u Karlova mostu) Ekologická sekce České křesťanské akademie http://www.krestanskaakademie.cz/detail.php?id=20
22.4.-6.5. Dny pro Zemi 2015 pořádané TD areál SEV hl. m. Prahy Toulcův dvůr a další místa SEV hl. m. Prahy Toulcův dvůr a další organizace http://www.toulcuvdvur.cz/32046-dny-pro-zemi-2015
23.4. Den Země městské části Praha 14 Prostranství před stanicí metra B – Rajská Zahrada MČ Praha 14 https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/dny-zeme-2015/
25.4. Den Země v Malešicích Malešický park, Praha 10 Ginkgo

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/zivotni_prostredi/gis_kalendar/index.html?actionId=2055

http://www.ginkgo-praha.org/ekocentrum/kalendar-akci.php

8.-30.4. výstava věnovaná oslavě Dne Země Malá galerie MČ Praha 5, ve Štefánikově ulici 13 – 15, Praha 5 městská část Praha 5 a Sdružení Tereza http://www.praha5.cz/cs/dokument/210764-mala-galerie-mc-praha-5-otevira-novou-vystavu-venovanou-oslave-dne-zeme


Akce ke Dni Země v ČR: