Tyto přednášky jsou nyní zdarma k dispozici na YouTube:

Přednáška Výzkum v environmentální výchově a jeho metodologická východiska:

(Jan Činčera a Roman Kroufek)

(https://www.youtube.com/embed/dhVFf17ny-4)


Přednáška EVVO na mateřských školách:

(Kateřina Jančaříková)

(https://www.youtube.com/embed/iP_YTLxiphE)


Přednáška Kvantitativní zpracování dat ve výzkumu EVVO:

(Roman Kroufek)

(https://www.youtube.com/embed/9FEOKArVGuk)


Nositelem projektu je BEZK, z.s.

Přednáší: Jan Činčera, Katedra environmentálních studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Brno, Roman Kroufek, Katedra preprimárního a primárního vzdělávání, Pdagogická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n/Labem, Kateřina Jančaříková, Katedra biologie a environmentálních studií, Pedagogická fakulta UK v Praze.

Kompletní přehled přednášek publikovaných v rámci projektu je k disp. na webových stránkách: https://evvoprednasky.cz