Kde v Praze je možné legálně jezdit na běžkách, sáňkovat či bobovat a patří mezi povolené sporty v hlavním městě i sjezdové lyžování a snowboarding? Odkaz na mapu, vysvětlení rozlišení ploch i sportů připravila na str. 7 – 8 Mgr. Zdeňka Kovaříková, sociální a kulturní ekoložka a žurnalistka.

„Opravdu je zima pouhým nutným zlem a obdobím, kdy si příroda dává nucenou technickou odstávku a jediné, co by nás na ní mělo trápit, jsou zaskočení silničáři a to, zda v Peci jedou sněhová děla?“ pokládá dotaz Mgr. Marco Stella, Ph.D., antropolog a historik přírodních věd a vysvětluje, proč ladovská zima s nízkými teplotami a sněhovou pokrývkou je právě to, co fauna, flóra a taky my lidé nutně potřebujeme.

V dalších článcích se můžete podívat na zimu z pohledu pražského lesníka nebo zvířecích obyvatel pražské ZOO.

Milovníci techničtějších témat se mohou dočíst, jak se Praha vypořádává se zimou z pohledu elektřiny nebo správy komunikací, a jak funguje nový kompostér v Pražské tržnici.

Oko potěší historické fotografie ze zamrzlých vodních ploch hlavního města.

Informace a zajímavosti najdete uvnitř čísla, stejně jako povídání, jak si užít zimu s dětmi.

Obsáhlá je tentokrát sekce o ekovýchovných akcích a projektech v Praze. Přečíst si můžete např. reportáž z letošní krajské konference EVVO, která byla poprvé on-line. Tématem bylo klimatické vzdělávání. Následuje mnoho článků od spolků, ekocenter a dalších organizací o jejich aktuálních i příp. proběhlých projektech.

Přehled aktuálních a nových projektů pražských ekovýchovných spolků a ekocenter zaujímá již tradičně poslední třetinu obsahu každého vydání, v jehož závěru je stejně tak mnoho pozvánek na události v Praze formou kalendáře.

V současném zamyšlení „Tři lekce z covidového období pro environmentální výchovu“, uvádí Doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.: „Učme, že svět je složitý, problémy v něm nejde řešit lusknutím prstů, neprobíhá v něm boj Dobra se Zlem, ale nekonečná diskuse a hledání cesty dál v prostředí mnoha názorových stran hájících mnohdy protichůdné, ale často legitimní hodnoty.“

V rámci tradiční procházky nás tentokrát Ing. Jan Moravec zavede do Obory Hvězda.

Na webové stránce https://prazskaevvoluce.cz naleznete ke stažení také všechna předešlá čísla našeho časopisu.

 

Přejeme Vám hezké čtení

Tým EVVO hl. m. Prahy a redakce BEZK


 
  e-časopis stahujte nebo se přihlaste k jeho pravidelnému odběru
na webových stránkách https://prazskaevvoluce.cz/