Nosným tématem letošního zimního čísla Pražské EVVOluce je učení venku, pobyt v přírodě, badatelské učení a vzdělávání dětí i dospělých přímo v přírodě a obklopení zelení.

Jste učitel a učíte venku? Nebo chcete učit venku? Jste lektor nebo vedoucí mimoškolního kroužku? Nebo jste rodič? Tak si jistě v tomto čísle najdete článek, který Vás osloví a inspiruje.

Martin Kříž z ekocentra Chaloupky Vám přináší prostřednictvím článků hned několik pohledů na učení venku. Badatelské učení není věda, přesto se děti jako vědci mohou cítit, neboť badatelství bude rozvíjet jejich výzkumnou činnost a samostatnost, motivaci i radost z poznávání. V jiném článku autor popisuje, jak může být učení mimo třídu a v přírodě prospěšné pro osobní rozvoj dětí a vyniknutí a zapojení dětí, které jsou tzv. „problémové“. Obsáhlejší článek s názvem „K učení jen počítač nestačí“ pak může být pro čtenáře metodickým exkurzem do problematiky, jak učit venku a využít výhod, které toto prostředí nabízí.  

Zdeňka Kováříková pro Vás v tradičním rozhovoru vyzpovídala Justinu Danišovou, propagátorku učení venku v České republice a hlavní lektorku a metodičku programu Učíme se venku. Justina je rovněž autorkou a koordinátorkou dalších projektů, např. Jděte ven, Svobodná hra nebo Badatelé.cz. 

Jan Moravec nás tentokrát zavede do přírodní rezervace Šance na jižním okraji Prahy.

Z dalších textů doporučujeme např. reportáž z letošní Krajské konference o ekovýchově v Praze. Konference byla již jedenáctou v pořadí a hlavním tématem bylo také učení venku, se zaostřením na Prahu. Podtitul Praha jako venkovní učebna mnohé napovídá. Pokud jste se jí nemohli zúčastnit, nabízíme Vám na internetových stránkách ke shlédnutí kompletní přednášky z proběhlého programu. Více na: https://www.konferenceevvopraha.cz/.

V rubrice o aktivitách Magistrátu hl. m. Prahy naleznete kromě informace o krajské konferenci také např. avízo o podpoře vzniku online přednášek pro budoucí učitele, podpoře občanské vědy i o nově vyhlášeném grantovém programu HMP pro rok 2021 a 2022. Ani tentokrát nepřijdete o další obvyklé rubriky, dozvíte se o mapových aplikacích než vyrazíte ven nebo si přečtete o novinkách z pražských organizací, kterých se nám opět sešlo velké množství, i přes přetrvávající nepříznivý epidemiologický stav.

V archivu čísel na webové stránce https://prazskaevvoluce.cz naleznete ke stažení také všechna předešlá čísla našeho časopisu.

Přejeme Vám hezké čtení

Tým EVVO hl. m. Prahy a redakce BEZK


 
  e-časopis stahujte nebo se přihlaste k jeho pravidelnému odběru
na webových stránkách https://prazskaevvoluce.cz/