Nosným tématem letošního zimního čísla Pražské EVVOluce je voda.

Zajímá Vás čistota vod v Praze, systém kanalizační sítě v Praze a její zajímavosti, hospodaření s vodou a možné využití v recyklaci vody, nebo nově zrekonstruovaná Ústřední čistírna odpadních vod v Bubenči? O všem výše uvedeném se v novém čísle časopisu dočtete.

Na vodu v Praze se tak tentokrát podíváme poněkud techničtěji, ale neopomeneme ani vodu v krajině. „Rybníky a nádrže jsou často opravené, mají nové hráze, jsou odbahněné, ale problém zůstává a nezmizí, dokud nevyčistíme odpadní vody, které do nich řekami a potoky tečou.“ říká v rozhovoru Pavel Rosendorf z Výzkumného ústavu vodohospodářského a odbornímk na eutrofizaci vod. 

Z dalších textů doporučujeme např. reportáž z letošní Krajské konference o ekovýchově v Praze. Konference byla již desátou v pořadí, účastníci se věnovali tématu komunikace otázek životního prostředí a změn klimatu.

Ani tentokrát nechybějí obvyklé rubriky, dozvíte se o aplikacích tematicky zaměřených na vodu a přečtete si o novinkách z pražských organizací. Na rozličných akcích, jejichž přehled naleznete v Kalendáři akcí, se můžete naladit na vánoční atmosféru.

V archivu čísel na webové stránce www.prazskaevvoluce.cz naleznete ke stažení také všechna předešlá čísla našeho časopisu. Aktulní číslo je celkem již patnácté a již nyní se můžete těšit na březnové číslo, které se bude věnovat tématu lesů.

Přejeme vám poučné čtení a krásný zbytek roku 2019


 
  e-časopis stahujte nebo se přihlaste k jeho pravidelnému odběru
na webových stránkách https://prazskaevvoluce.cz/