Magazín je určen zájemcům o ekologické vzdělávání, výchovu a osvětu v Praze, odborníkům v této oblasti, stejně jako laické veřejnosti. Podobně jako v předchozích šesti číslech se i zde střídají články teoretické a vědečtější s příspěvky z ekovýchovné praxe či tipy na výlety a zajímavé akce v Praze a v nejbližším okolí.

Poslední číslo roku 2017 je tematicky věnováno oblasti odpadů v Praze. Čtenáři se mohou dozvědět mnoho informací o systému svozu a třídění odpadů v Praze, nebo o projektech, kterými lze odpadům předcházet. Koncept minimalizace obalů a odpadů představil v zajímavém rozhovoru Petr Hanzel, spoluautor iniciativy Zachraň jídlo a projektu bezobalového obchodu.

Časopis přináší reportáž z proběhlé Krajské konference EVVO, z Evropského kongresu lesní pedagogiky a také z veřejného představení strategického plánu rozvoje areálu Toulcova dvora v Hostivaři.

Realizátorům ekologické výchovy v Praze doporučujeme informační články o grantových programech na podporu projektů pro pražskou přírodu. Školy a školky mohou žádat na založení či obnovu školních zahrad, a to nejen v grantovém programu MHMP ale také např. u Nadace Proměny Karla Komárka, která se této tematice dlouhodobě systematicky věnuje.

V tomto čísle naleznete také tradiční rubriky o dění v oblasti ekologické výchovy v Praze, o některých aktuálních projektech ekovýchovných organizací a rovněž kalendář akcí s výběrem výstav, workshopů nebo školení v nejbližších týdnech, s odkazem na aktuální online kalendář na Portálu ŽP HMP.


Dosud vydaná čísla (elektronické verze v PDF formátu):