Pořádání světového kongresu byl bezesporu tvrdý oříšek pro organizátory. Tento kongres v Česku pořádali společnými silami Masarykova univerzita, Univerzita Karlova a agentura AIM. Nutno jedním nádechem dodat, že se úkolu zhostili velmi erudovaně a profesionálně a patří jim velký dík. Kongresu se zúčastnilo více než 550 účastníků z přibližně 50 zemí světa. Část z nich se ke kongresu připojila online, většina však dorazila osobně. Organizování akce takového rozsahu je velkou poctou pro Prahu i pro celou Českou republiku.

Ústředním poselstvím a tématem je budování mostů. Mostů mezi teorií a praxí, mezi různými přístupy k environmentální výchově, mezi formálním, neformálním a komunitním vzděláváním, mezi akademiky a praktiky, to vše napříč různými zeměmi. Souběžně s WEEC probíhala i mezinárodní konference mládeže k environmentální výchově, tzv. kongres mladých, kam přijelo kolem 150 studentů. Tu organizovalo Středisko ekologické výchovy SEVER. Velké díky patří také všem, kdo se podíleli na kongresu, ať už formou přednášek, dobrovolnického zapojení, nebo zajištění bohatého doprovodného programu obou kongresů. 

Aktuální číslo Pražské EVVOluce je tak jednou z mnoha reflexí těchto událostí, které bylo určitě nejvýznamnější akcí roku v oblasti EVVO. Přečtěte si články v aktuálním čísle časopisu a posuďte, jak se kongres organizátorům povedl. Pokud jste se kongresu sami osobně účastnili, berte to jako doplnění svého zážitku. 

V časopisu nejdete mnoho různých pohledů na kongres, tedy účastníků, organizátorů, nebo z pohledu např. kongresové agentury. Přinášíme rozhovor s jedním z hlavních organizátorů, s Bohuslavem Binkou z Masarykovy univerzity v Brně. Nechybí reportáž z jedné z exkurzí (tzv. field session), nebo pohled účastnice, která kongres sledovala online.

Abychom nezapomněli, tak v aktuálním čísle nechybí ani obvyklé rubriky. Jan Moravec Vás ve svém článku pozve na procházku Hostivařským lesoparkem, nebo si můžete opět přečíst co vše se v Praze a okolí chystá na podzim a v nejbližších týdnech a měsících v oblasti ekovýchovy a ekoporadenství.

Pozveme Vás tak například na podzimní dny stromů nebo na tradiční krajskou konferenci EVVO, která se bude konat 20. října a věnovat se v ní budeme kritickému myšlení.

Na webové stránce https://prazskaevvoluce.cz naleznete ke stažení nejen toto nové číslo, ale také všechna dosud vyšlá čísla našeho časopisu.

 

Přejeme Vám hezké čtení

Tým EVVO hl. m. Prahy a redakce BEZK


 
  e-časopis stahujte nebo se přihlaste k jeho pravidelnému odběru
na webových stránkách https://prazskaevvoluce.cz/