Magazín je určen zájemcům o ekologické vzdělávání, výchovu a osvětu v Praze, odborníkům v této oblasti, stejně jako laické veřejnosti. Stejně jako v předchozích dvou číslech se zde střídají články teoretické a vědečtější s příspěvky z ekovýchovné praxe či tipy na výlety, na zajímavé akce v Praze, nebo na zajímavou literaturu.      

Třetí číslo časopisu je věnováno vzdělávání dospělých a seniorů a komunikaci s veřejností. Naleznete zde články o univerzitě třetího věku, firemním dobrovolnictví, specifikách vzdělávání seniorů, nebo o důležitosti zeleně a přírody v blízkosti člověka pro spokojený a plnohodnotný život.

Ve třetím čísle časopisu naleznete tradičně také informace o aktuálních ekovýchovných aktivitách v Praze - o rekonstrukci zookoutku v Hostivaři, o projektech a programech neziskových organizací v Praze a dalších realizátorů ekologické výchovy a jiné zajímavosti.

 


Dosud vydaná čísla (elektronické verze v PDF formátu):