Lesy na území hl. m. Prahy jsou typické tím, že jsou až extrémně rekreačně využívané. V lesích se rádi a často pohybují např. lidé na procházce, lidé venčící psy, běžci, cyklisté a také organizované skupiny, např. školní kolektivy. S větší hustotou návštěvníků se samozřejmě zvyšují také případy potkávání či střetu s přirozenými obyvateli lesů, tedy s lesní zvěří.

Myslivosti a lesním zvířatům se v časopisu věnujeme z pohledu ekologické výchovy a vzdělavatelů, z pohledu informování veřejnosti, postoje poučeného laika i ryze městského obyvatele, lesního prostředí neznalého.

V aktuálním čísle se dozvíte, jak se v Praze provozuje myslivost, jaká byla geneze pražských bažantnic a obor, nebo jaký je rozdíl mezi lesníkem a myslivcem.

V tradiční rubrice najdete rozhovor s Josefem Holešem, pražským nadlesním.

Muflon je populárním obyvatelem Krčáku, neboli Kunratického lesa. Hned druhý článek tohoto čísla časopisu je věnován právě jemu. Hraje také jednu z hlavních rolí v přírodopisném filmu o pražské přírodě, Planeta Praha, který vstupuje do kin v celé ČR na začátku srpna. O novém filmu s tématem pražské přírody si můžete přečíst na straně č. 33.

Nechybí ani další pravidelné rubriky, obsáhlá část s přehledem aktuálních a nových projektů pražských ekovýchovných spolků, ekocenter a dalších organizací.

Jan Moravec nás v pravidelné rubrice za přírodou v Praze tentokrát provede Uhříněveskou oborou

Na webové stránce https://prazskaevvoluce.cz naleznete ke stažení nejen toto nové číslo, ale také všechna dosud vyšlá čísla našeho časopisu.

 

Přejeme Vám hezké čtení

Tým EVVO hl. m. Prahy a redakce BEZK


 
  e-časopis stahujte nebo se přihlaste k jeho pravidelnému odběru
na webových stránkách https://prazskaevvoluce.cz/