Druhé vydání r. 2021 se věnuje vzdělávání o změně klimatu. Úvodní článek vysvětluje, čím se „klimatické vzdělávání“ zabývá, liší od jiných „předmětů“, jaké jsou jeho cíle a i krátce uvádí výsledky výzkumu o environmentální gramotnosti žáků 2. stupně našich škol (podrobnější popis výsledků výzkumu vyšel jako samostatný článek již počátkem března v 1. vydání tohoto e-čtvrtletníku r. 2021).

V rozhovoru s bývalým mluvčím studentského klimatického hnutí Petrem Doubravským se dozvíte, jak se on dostal k tématu klimatické změny a jak se o něm vzdělával. Naleznete informace o klimatických hnutích v ČR, dozvíte se, jak téma uchopila organizace Člověk v tísni, co je projekt Rozděleni klimatem,  že téma lze přetavit do questové hry a jak jej pojímají Skauti.

Pro všechny, kteří se potýkají s praktickými řešeními uvedených otázek, kterými mohou být kupříkladu umístění solárních panelů nebo otázka systému zavlažování v/vně budov a navíc (zde předně!) památkově chráněných, doporučujeme str. 20.

Samozřejmě nechybí ani výlet do přírody. Tentokrát se podíváme do pražských bažinných olšin.

Přehled aktuálních projektů pražských ekovýchovných spolků a ekocenter zaujímá již tradičně poslední třetinu obsahu každého vydání. V jeho závěru naleznete v kalendáři akcí jako vždy mnoho pozvánek na zajímavé události v Praze .

Na webové stránce https://prazskaevvoluce.cz naleznete ke stažení také všechna předešlá čísla našeho časopisu.

 

Přejeme Vám hezké čtení

Tým EVVO hl. m. Prahy a redakce BEZK


 
  e-časopis stahujte nebo se přihlaste k jeho pravidelnému odběru
na webových stránkách https://prazskaevvoluce.cz/