Našim zvířecím sousedům se věnuje nové číslo Pražské EVVOluce, které vyšlo online ve středu 10. 6. 2020. Že Vltava také v centru města přitahuje unikátní množství druhů ptáků, je nesporným faktem. Proč je tomu tak? Proč se v Praze nedaří čápům ale volavkám ano, kde hnízdí sokoli, jak pomoci jiřičkám, letošnímu ptáku roku nebo že lze znečištění fasád domů zabránit kompromisem vysvětluje v rozhovoru Gabriela Dobruská z České společnosti ornitologické. Za pohled určitě stojí unikátní snímek rorýsů, složený z celkem 1500 fotografií.

Kromě představení situace některých zvířecích druhů žijících v Praze (např. netopýrů, nutrií či ledňáčků) nabízejí články zájemcům o hlubší ponoření se do témat ještě relevantní odkazy na rozšiřující zdroje informací, případně upozorňují na aplikace pomáhající při určování druhů a na možnosti on-line pozorování v jejich přirozeném prostředí. Jeli ledňáček Vaším oblíbeným ptáčkem, máme pro Vás článek o tomto malém přírodním klenotu. Kdy jej lze běžně zahlédnout nad hladinami vodních toků a nádrží popisuje Alena Hadravová. U vody zůstáváme i v prostředí Modřanských lagun a tůní, kde mj. žije bobr, který byl v naši historii již dvakrát zcela vyhuben, a nyní se s ním učíme sdílet společný prostor.

Pro pedagogy i ostatní věnující se volnočasovým aktivitám s environmentálním zaměřením mohou být velkým pomocníkem a přínosem články v úvodu časopisu Lenky Skoupé „Zvíře jako pomocný pedagog“ a „Právní rámec ochrany zvířat v EVVO“.

Snad nikdo z nás nepochybuje o léčivé síle zvířat, která je využívána pod odborným vedením při canisterapii, hipoterapii, felinoterapii, nebo i zcela přirozeným způsobem v našich domovech. Na toto téma napsala text Zdeňka Kovaříková. A pokud dáváte přednost volně žijící fauně a floře, potěší Vás zde představený projekt hl. m. Prahy, který systémovou podporou ekologického zemědělství usiluje o snížení chemizace v krajině, zvýšení její diverzity a návrat mnoha druhů živočichů.

Přehled mnoha zajímavých projektů, dění v neziskových organizacích a toho, jak si počínaly v době nouzového stavu (a co dále plánují realizovat) je připraven v druhé části časopisu. Využít lze nemálo podkladů a videomateriálů. Výběr nejbližších událostí konajících se až do konce srpna je již tradičně uveden na předposlední straně.

Inspirativní čtení a příjemné léto přeje redakce časopisu EVVO hl. m. Prahy a BEZK, z. s.


 
  e-časopis stahujte nebo se přihlaste k jeho pravidelnému odběru
na webových stránkách https://prazskaevvoluce.cz/