Chybí nám v oblastech ovlivňujících každodenní přirozené cykly našeho prostředí vzdělání? Co se děje, když se lidské touhy „kanalizují“ do touhy spotřebitelské… Budou města budoucnosti plná stromů a zeleně?

Připravili jsme pro vás informace, kde bere Praha pitnou vodu, představíme vám postup revitalizačních a protipovodňových opatření Rokytky a nabízíme tip, kudy kolem ní putovat. Odkazujeme na weby a aplikace, z nich si téměř každý může vybrat podle svého gusta – jedná se o interaktivní mapu studánek, zábavně pojatou kontrolu pitného režimu, KdeSeKoupat, Záchranku (u které nemusíte vědět, kde jste…). V neposlední řadě si podle stručného návodu třeba v praxi vyzkoušejte, jak lze rozeznat řasy od sinic.

Malá informační ochutnávka

Číňané říkají určitému ideálu v hospodaření s vodou „město houba“, řekla nám v rozhovoru Ivana Kabelková z Katedry zdravotního a ekologického inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze. Při povídání jsme dále naťukli kanalizační odlehčovací komory, z nichž přepadá směs splaškové a dešťové vody do povrchových vod, avšak existují i jiná řešení. Dále jsme hovořili o postavení stromů ve veřejném prostoru a jeho zakotvení v našem zákonodárství. Celý rozhovor je na str. 8.

Letní akce, které jsou připraveny, a co pro nás podnikají organizace věnující se s plným nasazením prostoru, v němž žijeme, je představeno v druhé části časopisu.

Přejeme příjemné čtení.


 
  e-časopis stahujte nebo se přihlaste k jeho pravidelnému odběru
na webových stránkách https://prazskaevvoluce.cz/