Magazín je určen zájemcům o ekologické vzdělávání, výchovu a osvětu v Praze, odborníkům v této oblasti, stejně jako laické veřejnosti. Stejně jako v předchozích čtyřech číslech se zde střídají články teoretické a vědečtější s příspěvky z ekovýchovné praxe či tipy na výlety, na zajímavé akce v Praze, nebo na zajímavou literaturu.

Letošní druhé číslo časopisu je věnováno problematice vody a zelené přírody ve městě a jejich nezbytnosti pro regulaci nepříznivých teplotních výkyvů a snesitelnějšího života ve městském prostředí. Články v tomto aktuálním čísle se zabývají vzděláváním ve školách i v terénu velkoměsta a adaptací na změny klimatu v městském prostředí. Čtenáři zde naleznou např. informace o významu stromů pro mikroklima měst, článek o studánkách v Praze a odkaz na registr, kde si můžete najít studánku Vám nejbližší.

Ani v tomto čísle nechybí tradiční rubriky o dění v oblasti ekologické výchovy v Praze, o aktivitách ekovýchovných spolků, městských částí nebo Magistrátu HMP a jeho příspěvkových organizacích, ve formě článků a kalendáře akcí v nejbližších měsících. Čtenáři si mohou dále přečíst informace o nově vzniklém a slavnostně otevřeném pražském ekocentru PRALES v Kbelích.

Čtenářům doporučujeme zajímavý rozhovor z Márií Kazmukovou o fenoménu klimatických změn ve městech a rovněž představení očekávané knihy další moudré ženy Hany Librové s názvem Věrní a rozumní, která se dlouhodobě zabývá sociologickou otázkou vztahu člověka k přírodě a otázkám dobrovolné skromnosti a šetrného životního stylu.

Naleznete zde také krátké články o strategických dokumentech vztahujících se k udržitelnému rozvoji na národní i krajské úrovni.


Dosud vydaná čísla (elektronické verze v PDF formátu):