Magazín je určen všem zájemcům o ekologické vzdělávání, výchovu a osvětu v Praze, a to jak odborníkům v této oblasti, tak laické veřejnosti. Také další číslo sleduje model nastavený v prvním čísle časopisu, tedy střídání článků teoretických a vědečtějších s příspěvky z ekovýchovné praxe či tipy na výlety, na zajímavé akce v Praze, nebo pozoruhodné literární počiny.      

Druhé číslo časopisu je věnováno pobytu a výchově dětí v přírodě na formální i neformální úrovni. Naleznete zde články o lesních mateřských školkách, kompatibilitě vzdělávacího systému s výchovou dětí v přírodě i o základním přístupu k pobytu v přírodě v rodinách a prostém, ale veledůležitém chození VEN.

Ve druhém čísle časopisu naleznete také informace o aktuálních ekovýchovných aktivitách v Praze; o připravované krajské konferenci EVVO, projektech a programech neziskových organizací v Praze a dalších realizátorech ekologické výchovy.

 


Dosud vydaná čísla (elektronické verze v PDF formátu):