V prvním čísle roku 2020 jsme se zaměřili na les a to z pohledu plnění různých funkcí. Ať už se v Praze nacházíte kdekoliv, nemáte to do lesa daleko.

Les je magický, významný a oblíbený biotop pro zvířata i rostliny. Stejně tak představuje zázemí pro obyvatele a návštěvníky Prahy, pro jejich výlety, projížďky a hry. Ať už se jedná o odlehlé končiny naši přírody či vysoce frekventované lokality, je důležité o toto přírodní prostředí vhodně pečovat.

V aktuálním, prvním letošním vydání se dočtete, jak se o své lesy stará město Praha, jaká je historie jeho lesů a  jaká mohu být či bývají úskalí v komunikaci s místními obyvateli a návštěvníky. Zajímavému fenoménu tzv. „potravinových lesů“, kterému předcházejí texty o výsadbě dřevin, se věnuje článek na straně 18.

Pokud Vás zajímají příběhy míst, přijměte pozvání do historického sadu v Toulcově dvoře a do lesa Cibulka, s výjimečnou silou svého Genia loci.

Více se o pražských lesích dozvíte na Portálu ŽP hl. m. Prahy, nebo na stránkách Pražská příroda. http://portalzp.praha.eu/lesyalesoparky; http://www.praha-priroda.cz/lesy/

Ani v tomto čísle nechybí příběhy a aktuality z mnoha pražských spolků a organizací, jejich aktivity v lese, ve školách, na loukách i v pražských ulicích. Z témat neopomeneme klimatickou změnu, podporu pěší dopravy, omezování odpadů, kompostování a městské pěstování.

Přejeme vám příjemné čtení a krásné a inspirativní jaro. 


 
  e-časopis stahujte nebo se přihlaste k jeho pravidelnému odběru
na webových stránkách https://prazskaevvoluce.cz/