Magazín je určen zájemcům o ekologickou výchovu a vzdělávání k udržitelnému rozvoji v Praze, odborníkům v ekovýchově, stejně jako laické veřejnosti. Jak je v tomto magazínu zvykem, střídají se zde teoretické a vědečtější články s příspěvky z ekovýchovné praxe či tipy na výlety a zajímavé akce v Praze a v nejbližším okolí.

První číslo roku 2018 je věnováno tématu mezinárodního přesahu EVVO a globálním tématům v ekovýchově. Problematikou interpretace přeshraničních témat a metod rozvojového a globálního vzdělávání se lehce dotkneme v rozhovoru s Michalem Brožou, vedoucím informačního centra OSN v Praze, v článku Romany Pálkové se pohledem za naše hranice dozvíme, jak se dělá EVVO jinde. 

Kateřina Jančaříková se v článku „Environmentální výchova promyšleně“ zamýšlí nad správnou didaktickou transformací, tedy jak správně interpretovat data a přizpůsobit metodu vzdělávání vzhledem k cílovým skupinám. V článku Jana Moravce se můžete podívat do Kunratického lesa na jarní otvírání zdejších studánek i celého lesa.

Mezi různými pozvánkami a informacemi o projektech naleznete také reportáž z úspěšně proběhlé konference Nadace Karla Komárka nazvanou Zahrada hrou 2018, která byla věnována školním zahradám a jejich plánováním a budováním.

V tomto čísle, jako již tradičně, naleznete rubriky informující o dění v oblasti ekologické výchovy v Praze, o aktuálních projektech ekovýchovných organizací a rovněž kalendář akcí s výběrem seminářů, workshopů a jiných aktivit v nejbližších týdnech v Praze.
Protože nás v nejbližších týdnech čeká jaro, naleznete zde informace a pozvánky na mnoho jarních akcí, včetně tradičních oslav Dne Země, otevírání sezóny komunitních zahrad nebo první jarní výlety po naučných stezkách.


Dosud vydaná čísla (elektronické verze v PDF formátu):