Magazín je určen zájemcům o ekologické vzdělávání, výchovu a osvětu v Praze, odborníkům v této oblasti, stejně jako laické veřejnosti. Stejně jako v předchozích třech číslech se zde střídají články teoretické a vědečtější s příspěvky z ekovýchovné praxe či tipy na výlety, na zajímavé akce v Praze, nebo na zajímavou literaturu.

V pořadí již čtvrté číslo časopisu je věnováno začleňování EVVO do podnikatelského a veřejného sektoru. Dozvíte se například, jaké jsou výhody uplatňování environmentálních postupů v rámci chodu firmy, že ne vše co má „eko" značku je opravdu šetrné k životnímu prostředí či co si myslí o zeleném úřadování děkan Fakulty technologie ochrany prostředí Doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. Dalším neméně zajímavým tématem je také článek o příměstských táborech spolu s radami, jak se vyznat v nabídce těchto táborů a vybrat pro své dítě opravdu kvalitní příměstský tábor.

V tomto čísle časopisu naleznete tradičně také informace o aktuálních ekovýchovných aktivitách v Praze - o exkurzích do komunitních zahrad a rodinných farem, o novinkách v nově vzniklém Ekocentru Prales, o specializačním studiu pro koordinátory EVVO, o projektech a programech neziskových organizací v Praze a dalších realizátorů ekologické výchovy a jiné zajímavosti.

Součástí nového čísla jsou také pravidelné rubriky Vybrané pražské projekty a aktivity v oblasti EVVO (obsahující aktuální informace týkající se dlouhodobých systémových projektů zajišťovaných hl. m. Prahou) a Kalendář akcí s přehledem nejzajímavějších akcí v oblasti EVVO pro odbornou i laickou veřejnost pořádaných v nejbližších měsících.


Dosud vydaná čísla (elektronické verze v PDF formátu):