(Portál životního prostředí hlavního města Prahy)

Upozornění, naše tipy:

-

Pražská EVVOluce, nový časopis o ekologické výchově v Praze

titulní strana magazínu Pražská EVVOluce č.4/2021

Od roku 2016 je zájemcům o ekologickou výchovu v Praze k dispozici nový časopis nazvaný Pražská EVVOluce. Vydavatelem je Odbor ochrany prostředí MHMP a jeho přípravu v období 2020-2022 zajišťuje BEZK, z.s. První (pilotní) číslo bylo vydáno v lednu 2016, nejnovější vydání (4/2021) je k dispozici od prosince 2021. Příprava dalších čísel se předpokládá s periodicitou cca 3 měsíců.

Časopis je určen všem zájemcům o ekologické vzdělávání, výchovu a osvětu v Praze, a to jak odborníkům v této oblasti, tak laické veřejnosti. Střídají se v něm články teoretické a vědečtější s příspěvky z ekovýchovné praxe či tipy na výlety, na zajímavé akce v Praze, nebo pozoruhodné literární počiny. V každém čísle naleznete také informace o aktuálních ekovýchovných aktivitách v Praze. 

Pražská EVVOluce je časopis primárně elektronický, připravovaný tak, aby se dobře četl na tabletu či na počítači. V tištěné podobě bude distribuován při speciálních příležitostech a v rámci vybraných akcí.

Informujeme čtenáře, že od čísla 3/2018 má náš časopis vlastní webové stránky s přehledem a archívem dosud vydaných čísel na www.prazskaevvoluce.cz, kde si můžete i napsat o pravidelné upozornění o vydání nového čísla.


  • Dosud vydaná čísla (elektronické verze v PDF formátu) - 4/2021, 3/2021, 2/2021, 1/2021, 4/2020, 3/2020, 2/2020, 1/2020, 4/2019, 3/2019, 2/2019, 1/2019, 4/2018, 3/2018, 2/2018, 1/2018, 4/2017, 3/2017, 2/2017, 1/2017, 3/2016, 2/2016, 1/2016 (pilotní) - jsou k dispozici na stránce Pražská EVVOluce.


Aktuality z oblasti:

  • 10.6.2022 ​Další číslo časopisu Pražská EVVOluce - 2/2022 – Praha a myslivost
    Letní číslo časopisu Pražská EVVOluce se tentokrát věnuje myslivosti, lesu, lesní pedagogice. Ač se to na první pohled nemusí zdát, patří toto téma do Pražského prostředí zcela právem. Vždyť lesy a lesní pozemky zabírají více než 10 % plochy města. Pražské lesy, pravda, zajišťují především rekreační a klimatickou funkci, o to jsou ale cennější.
  • 13. prosince 2016
  • 13. prosince 2016
(průměr: 3.03; 122 hodnocení)
Vaše hodnocení:
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO

Tiskové zprávy hl. m. Prahy