1. června 2011 v Zahradě Kinských v Praze 5 proběhne akce Magistrátu hlavního města Prahy "Den dětí a Den životního prostředí" tentokrát s podtitulem "Lesy pro lidi".
  
Jako každý rok i letos je základní myšlenkou celé akce to, aby se zde děti i dospělí dobře pobavili, ale zároveň aby akce zapadala do celkové koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
Celou akcí budou provázet Klauni z Balónkova, návštěvníci mohou shlédnout divadelní představení organizace Ekodomov "Vivat kompostela".
Celý den pak bude protkán spoustou zajímavých a zábavných soutěží pro děti i dospěláky.Ekologickými organizacemi, které potvrdili svou účast jsou mimo jiné Lesy HMP, EKO-KOM, YMCA, Ekocentrum Koniklec a mnohé další.


leták ke Dni dětí a Dni ŽP v Zahradě Kinských

Program akce:

9:00 hodin: Úvod, reprodukovaná hudba, Klauni z Balónkova
9:30 hodin: Prezentace kynologů a záchranářů Městské policie hlavního města Prahy
10:30 hodin: Globoflexie (balonkování) a Klauni z Balónkova
11:00 hodin: Ekodomov – divadelní představení Vivat kompostela
11:20 hodin: Klauni z Balónkova  - Kouzla a čáry
11:50 hodin: Reprodukovaná hudba, technické informace
12:00 hodin: Ekodomov – divadelní představení Vivat kompostela
13:20 hodin: Veselé dopravní vyprávění aneb popletené značky
14:00 hodin: Reprodukovaná hudba, technické informace
14:30 hodin: Ekodomov – divadelní představení Vivat kompostela
14:50 hodin: Globoflexie (balonkování)a Klauni z Balónkova
15:20 hodin: Reprodukovaná hudba, technické informace
15:30 hodin: Klauni z Balónkova  - Kouzla a čáry
16:00 hodin: Ekodomov – divadelní představení Vivat kompostela
16:25 hodin: Klauni z Balónkova – ukončení akce, reprodukovaná hudba