Konference proběhne ve čtvrtek 15. října 2015 ve Středisku ekologické výchovy hlavního města Prahy Toulcův dvůr, program začíná od 9:00.

Cílem krajské konference je představit novinky a možnosti využití aktivit EVVO ve školní a předškolní výuce. Kromě času věnovanému teoretickým znalostem z úvodní přednášky, kterou povede Mgr. Jaromír Gottlieb, ředitel Regionálního muzea a galerie v Jičíně, bude pro účastníky připravena praktická část ve formě workshopů, na nichž si budou moci vyzkoušet praktické EVVO činnosti ve školní praxi. V rámci přihlášky je možné si workshopy vybrat, dle zájmů a preferencí jednotlivých účastníků.

Dalším účelem Krajské konference EVVO je vzájemné seznámení a setkání pedagogů, studentů a pracovníků organizací, výměna zkušeností a získání nových informací. Bude zde možné získat kontakty na realizátory EVVO v hl. m. Praze, popřípadě navázání spolupráce a získání možných partnerů v oblasti školské EVVO.

Program na který se můžete těšit je následující:

  8:15 – 9:00 prezence
  9:00 – 9:15 slavnostní zahájení, novinky o projektu M.R.K.E.V. 
9:15 – 10:45 úvodní přednáška na téma „Vztah lidí k místu, kde žijí“
11:00 – 12:30 workshopy – je třeba se přihlásit!
12:30 – 14:00 oběd, veletrh, prohlídka areálu Toulcova dvora
14:00 – 15:30 workshopy – je třeba se přihlásit!

Účast na konferenci je zdarma, ale je třeba se zaregistrovat. Přihlášku naleznete v rámečku níže. Osvědčení o účasti obdrží každý účastník na konci programu. Součástí programu pro účastníky je zajištěný oběd a občerstvení. 

 
 

On-line přihlášku na konferenci a podrobnější informace najdete na adrese:

http://www.toulcuvdvur.cz/evvo-mrkev-2015

Místo konání: SEV hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10
Spojení: ze stanice metra Skalka (A), Opatov (C) a Vysočanská (B) bus 177 do zastávky Toulcův dvůr.


Kontakt:

Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Ing. Markéta Jánská, Tel: 236 00 4287, mob. 702 203 620, e-mail: marketa.janska@praha.eu

Botič o.p.s., Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10
tel/fax: 271 750 548, e-mail: programy@toulcuvdvur.cz, www.toulcuvdvur.cz