loga konference KK EVVO v Praze 2010, HMP a MCN

Pražská krajská výroční konference EVVO hl. m. Prahy se v letošním roce zaměří na oblast veřejné správy a firemní oblasti. Je určena především pro představitele městských částí hlavního města Prahy, pracovníky veřejných institucí v oblasti životního prostředí, zástupce podnikatelských subjektů a pražských NNO v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) aj.

Účelem konference EVVO je vzájemné setkání aktérů a realizátorů EVVO v Praze v této oblasti EVVO a vzájemné sdílení zkušeností a informací. Součástí konference jsou workshopy, vedené odbornými lektory. Workshopy budou probíhat paralelně. V rámci konference proběhne interaktivní prezentace společností a NNO věnujících se EVVO.

Místo konání: Velký zasedací sál MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1
Termín konání: 9.12.2010, od 8.30 do 16.00 hodin

 

Další informace, včetně programu dílen a přihlášky na konferenci naleznete na webových stránkách:
http://www.mcn.cz/seminare/2010/evvo/


Program konference:

   
 8:30 – 9:00  Prezence účastníků
 9:00 – 10:10  Zahájení konference, přivítání účastníků, úvodní prezentace
Mgr. Vladimíra Jilečková
, ředitelka MCN, o.p.s.
Mgr. Ing. Petr Holý, koordinátor ekologické výchovy v Praze, OOP MHMP
Ing. Tomáš Kažmierski, ředitel odboru nástrojů politiky životního prostředí MŽP ČR
PhDr. Věra Havránková, vedoucí oddělení analýz environmentální regulace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
 10:10 – 10:45  Dopolední coffee break s možností seznámit se s postery a obsahem výstavních stojanů
 10:45 – 12:00  Úvodní prezentace týkající se témat odpoledních workshopů
 Mgr. Hana Prosečová, specialista marketingu a komunikace, VEOLIA VODA ČR, a.s.
 Mgr. Pavel Činčera, ředitel o.s. BEZK
 Úvodní prezentace odborných moderátorů odpoledních workshopů
 12:00 – 13:00  Oběd formou bufetu, prostor pro seznámení s postery a výstavními stojany
 13:10 – 14:40  Odpolední workshopy
Téma č. 1 - Úspora nákladů efektivnějším využíváním zdrojů a proaktivní přístupy ochrany životního prostředí pro podnikatelský sektor.  
Téma č. 2 - Příklady dobré praxe při spolupráci NNO s podnikateli a samosprávou.
Téma č. 3 - světa a ekologická výchova o udržitelné dopravě v urbanizovaném území, doporučení pro aktivity podporující udržitelnou dopravu ve městech a její osvětu, možnosti financování.
Téma č. 4 - Místní Agenda 21 v rámci hlavního města a spolupráce s EVVO - udržitelný rozvoj, zapojení veřejnosti, příklady dobré praxe.
14:40 – 15:00  Prezentace u posterů a výstavních stojanů
15:30    Ukončení konference


Po dobu konference bude ve výstavní části sálu instalovaná interaktivní prezentace společností a NNO věnujících se EVVO.