Ve čtvrtek 12. 11. 2009 proběhla v prostorách ZŠ Kunratice v Praze 4 výroční krajská konference EVVO hl. m. Prahy, která byla v letošním roce zaměřena na podporu učitelů. 

Konference byla určena především pro školy, školská zařízení, jejich zřizovatele a organizace se školami spolupracujícími v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.  
Zúčastnilo se jí přibližně 160 účastníků, převážně z okruhu učitelů pražských škol, ale rovněž pracovníci městských úřadů a nechybělo bohaté zastoupení organizací, které na území Hl.m.Prahy zajišťují a nabízejí ekovýchovné služby školám a veřejnosti.
 

  Konference EVVO 2009 - zahájení konference Konference EVVO 2009 - pracovní dílny 01 Konference EVVO 2009 - pracovní dílny 02 Konference EVVO 2009 - pracovní dílny 03 Konference EVVO 2009 - pracovní dílny 04


Účelem konference bylo především vzájemné seznámení a setkání pedagogů a pracovníků organizací poskytujících služby pro školy v oblasti EVVO, výměna zkušeností a informací a získání přehledu o možných partnerech při spolupráci na poli environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Praze. Nosnou částí konference byly především praktické nebo diskusní pracovní dílny, které probíhaly po celý den.
Cílem konference bylo představit učitelům veškerou existující nabídku podpory v oblasti EV ve školách v Praze, nabídnout vhodné metody její realizace a sdílet zkušenosti a ukázky z praxe jednotlivých pedagogů. Účastníci konference si budou moci vybrat vzdělávací či pracovní dílny dle svých preferencí a potřeb.

V rámci Konference probíhal rovněž veletrh organizací a služeb v EV, kde se návštěvníci měli možnost seznámit s dostupnými pomůckami, metodikami a výukovými materiály.
 

Konference EVVO 2009 - veletrh organizací - ČSOP Koniklec Konference EVVO 2009 - veletrh informací - Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Konference EVVO 2009 - veletrh informací - Středisko ekologické výchovy Lesů hl.m.Prahy Konference EVVO 2009 - veletrh informací - Sdružení TEREZA Konference EVVO 2009 - veletrh informací - Sdružení ARNIKA
logo HMP  Krajskou konferenci pořádalo Hlavní město Praha, její organizaci zajišťovalo Sdružení TEREZA ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr a s Ekocentrem Podhoubí Sdružení TEREZA - logo  logtdvur.jpg  logo_podhoubi.gif 

 

Podrobné programy, výstupy, vyhodnocení a aktivity jednotlivých dílen naleznete na stránkách sdružení TEREZA.Související informace: