Konferenci zahájila přednáška Mgr. Petra Daniše, který v rámci konference představil i svou novou knihu „Děti venku v přírodě – ohrožený druh?“.
Po úvodní přednášce proběhly workshopy zaměřené kromě teorie na praktické ukázky aktivit a postupů práce ve výuce. Účastníci měli v průběhu konference rovněž dostatek prostoru pro sdílení zkušeností ze své vlastní praxe.
Součástí konference byl také veletrh organizací poskytujících služby v oblasti environmentální výchovy s možností nákupu metodických materiálů účastníky a tematicky zaměřená výstava.

Počet účastníků konference dosáhl 152 osob, z toho 117 účastníků bylo ze škol (MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ), 2 z center volného času nebo rodinných center, 20 z nestátních neziskových organizací (NNO), 7 z univerzit nebo jiných vzdělávacích institucí a 6 účastníků z veřejné správy.

Krajská konference EVVO v Praze 2016, loga pořadatele a organizátorů