Letošní konference byla netradiční svojí on-line formou, která na jednu stranu umožnila účastníkům připojit se a sledovat program prakticky odkudkoli, na stranu druhou byla velkou výzvou pro přednášející. Těm přítomnost interakce s publikem jistě chyběla. Ještě o něco větší výzvou pak byla příprava a vedení workshopů on-line, a to nejen pro lektory, ale i pro účastníky akce. Z celého dne bude brzy k dispozici videozáznam, o jehož zveřejnění na youtube hl. m. Prahy informujeme na facebooku a webu konference.

Ačkoliv online, přesto nabídla konference zajímavý program, který zahrnoval vzdělávání o změnách klimatu napříč cílovými skupinami i metodikami výuky.

V úvodu účastníkům představil celostátní strategii EVVO v oblasti změny klimatu zástupce Ministerstva životního prostředí ČR, Miroslav Novák. S novou publikací „Klima se mění, a co my?“, která shrnuje doporučení pro toto vzdělávací téma a je určena především pedagogickým pracovníkům, vystoupil jeden z jejích tvůrců, Petr Daniš ze vzdělávacího centra Tereza. Miroslav Pešek z platformy Učitelé za klima se pak věnoval otázce rolí vyučujících v procesu vzdělávání obyvatel o změně klimatu. Specifika vzdělávání v rámci Klimatické akademie (CO2 ligy) pro děti i dospělé představila Yvonna Gaillyová z Ekologického institutu Veronica. Během dopoledne nechyběla oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, o níž pohovořila Veronika Endrštová z organizace Člověk v tísni.
Využití kreativních aktivit v tématu konference ukázala Jana Dlouhá z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.

Odpolední blok zahájila Lenka Skoupá s workshopem ukazujícím využití her z Toulcova dvora ve vzdělávání o klimatických změnách. Druhý workshop ukázal badatelsky orientovanou výuku na příkladu hry „Město do kapsy – mikroklima" a chopila se jej Lenka Winterová z Ekocentra Koniklec.

Radost pořadateli i realizačnímu týmu přinesly pozitivní ohlasy od posluchačů konference (Pozn.: na konferenci se přihlásilo celkem 91 zájemců). Z evaluačních dotazníků vyplynulo, že účastníci byli velmi spokojeni s obsahem jednotlivých bloků a plánují jejich využití ve své pedagogické i jiné praxi.


Podrobné informace o konferenci jsou k dispozici na webu konference http://www.konferenceevvopraha.cz/
aktuality můžete sledovat na facebooku Krajské konference EVVO https://www.facebook.com/Konferenceevvopraha.cz/

Děkujeme Toulcovu dvoru, z.s. za realizaci akce.