Letošní konferencí opět oslovujeme pedagogy, osoby aktivní v neziskovém sektoru a zaměstnance veřejné správy, kteří se věnují „environmentální výchově, vzdělávání a osvětě“ (EVVO) v hlavním městě. Celodenní program sestávající z přednášek, odpolední nabídky worskhopů a exkurze do zelené budovy AFI Karlín je spojen s tématem „Praha jako venkovní učebna“. Při jeho přípravách jsme se soustředili nejen na pedagogické pracovníky, ale tradičně na více profesních skupin, tedy také na účastníky z veřejné správy města.

Z mluvčích se představí např. Mgr. Miroslav Havránek z CENIA, české informační agentury životního prostředí, Justina Danišová ze vzdělávacího centra TEREZA, zástupci hlavního města Prahy Jiří Rom a Jiří Karnecki budou hovořit o revitalizaci některých pražských lokalit a péči o ně a o dopadech, resp. přínosech, jejich návštěvnosti. Odpolední část programu pak bude věnována celkem osmi workshopům, z nichž si zájemci vybírají maximálně dva, protože jejich kapacita je omezená.

Stejně jako v předcházejících letech, i během této události bude po celou dobu konání (od 9 do 17 hodin) probíhat veletrh organizací věnujících se ekovýchovným tématům a ochraně životního prostředí. Již tradičně je akce organizována jako bezbariérová a ve snaze minimalizovat odpady.

Registrace účastníků byla spuštěna 24. září a vstup na konferenci je zdarma prvním 130 přihlášeným (pro max. 2 osoby v rámci jedné organizace). Pro další zájemce (případně pro 3. a další osoby z jedné organizace) je vstup zpoplatněn částkou 600 Kč.

11. konference o ekovýchově v Praze s podtitulem Praha jako venkovní učebna, banner


Podrobné informace a anotace programu jsou k dispozici na webu konference www.konferenceevvopraha.cz, aktuality můžete sledovat na facebooku události www.facebook.com/Konferenceevvopraha.cz

Těšíme se na všechny účastníky
Hl. m. Praha