Děti prezentovaly své práce z následujících oblastí:

  • Věda o Zemi
  • Živá příroda
  • Lidské tělo
  • Hi-tech
  • Chemická a fyzikální kouzla

Své práce prezentovalo celkem 51 přihlášených juniorů a kromě prezentace vlastních prací, byla pro zúčastněné připravena například exkurze do mapové sbírky, přednáška Kritické myšlení a mnoho dalšího.

V mladší kategorii vyhrála prezentace na téma „Vosy“ od Luboše Ch. a ve starší kategorii vyhrál příspěvek Vojtěcha V. „Želvušky a jejich vztah s mechorosty“.

Vítězům gratulujeme a již nyní se těšíme na další ročník, který se uskuteční na podzim roku 2020.

Hlavní město Praha podporuje konání této akce finančně i dalším způsobem od roku 2018.