V nabídkovém katalogu pro školní rok 2017/2018 lze najít řadu možností, jak v praxi vhodně demonstrovat probírané učivo týkající se moderního nakládání s odpady se zaměřením na recyklaci nebo jiné využití. Nabídka zahrnuje exkurze do čistíren odpadních vod, na skládky odpadů a kompostárny, na sběrné dvory, ale především přímo do provozů, v nichž se odpady třídí a zpracovávají. Tedy do papíren, skláren, na recyklační linky a také do bioplynových stanic. viz podrobné informace na stránkách organizace Ekodomov, z.s.

Ke každému provozu jsou zpracovány metodické listy, které budou sloužit pedagogům pro další orientaci v problematice a jako pomocný výukový materiál, a pro žáky jsou připraveny pracovní listy.

Většina exkurzí je bezplatných, několik provozů má drobné vstupné. Pro exkurze do mimopražských provozů je zajištěna zdarma autobusová doprava. Součástí nabídky jsou také "balíčky exkurzí", které byly vytvořeny pro optimální využití času a nákladů při výjezdech mimo hl. Prahu (v rámci Středočeského kraje) a zahrnují více provozů.

Exkurze pro hl. m. Prahu realizuje spolek EKODOMOV, z.s.


Zájem o exkurze ze strany škol roste. V minulém školním roce se uskutečnilo 332 exkurzí, kterých se zúčastnilo 6 522 žáků nebo studentů ze 109 škol. Přitom 54 % tvořili žáci ZŠ a 46 % studenti SŠ. Pro ZŠ bylo realizováno 182 exkurzí a pro SŠ 147. Největší zájem ze strany škol byl v průběhu školního roku 2016/2017 o čistírny odpadních vod (20 % exkurzí), o sklárny (16 %), o závod na energetické využití odpadů ZEVA Malešice (13 %), o sběrné dvory (12 %) a o Muzeum vodárenství (12 %). Významné procento zaujímaly i třídící linky (11 %) a kompostárny (9 % exkurzí). (více o exkurzích připravených pro školní rok 2016/2017).

Dlouhodobě trvá zájem o návštěvy mimopražských provozů a o nabídku „balíčků exkurzí“, která je pro školy z environmentálního pohledu zajímavá.

Na základě zpětné vazby od škol jsou exkurze hodnoceny jako přínosné pro prohloubení teoretické výuky – návaznost na vyučovací předměty (environmentalistika a právo, obchodní provoz, zbožíznalství, ekonomika aj.). Žáci využívají poznatků z exkurzí i v rámci řešení některých projektů, ekologických soutěží nebo seminářů. Školy oceňují organizaci i náplň exkurzí, jejich smysluplnost, poučnost a v neposlední řadě i zájem o danou problematiku.