V nabídkovém katalogu pro aktuální školní rok lze najít řadu možností, jak v praxi vhodně demonstrovat probírané učivo týkající se moderního nakládání s odpady se zaměřením na recyklaci nebo jiné využití. Nabídka zahrnuje exkurze do čistíren odpadních vod, na skládky odpadů a kompostárny, na sběrné dvory, ale především přímo do provozů, v nichž se odpady třídí a zpracovávají. Tedy do papíren, skláren, na recyklační linky a také do bioplynových stanic.

Ke každému provozu jsou zpracovány metodické listy, které budou sloužit pedagogům pro další orientaci v problematice a jako pomocný výukový materiál, součástí jsou též pracovní listy pro žáky.

Většina exkurzí je bezplatných, několik provozů má drobné vstupné. Toto vstupné je však spojeno s malým dárkem, který děti při návštěvě obdrží. Pro exkurze do mimopražských provozů je zajištěna zdarma autobusová doprava. Součástí nabídky jsou také "balíčky exkurzí", které byly vytvořeny pro optimální využití času a nákladů při výjezdech mimo hl. m. Prahu a zahrnují více provozů.