Školní rok 2013/2014 je již šestým v pořadí, kdy díky podpoře Hlavního města Prahy lze využít nabídky exkurzí do provozů zpracovávajících odpady.

V nabídkovém katalogu pro aktuální školní rok lze najít řadu možností, jak v praxi vhodně demonstrovat probírané učivo týkající se moderního nakládání s odpady se zaměřením na recyklaci nebo jiné využití. Nabídka zahrnuje exkurze do čistíren odpadních vod, na skládky odpadů a sběrné dvory, ale především přímo do provozů v nichž se odpady zpracovávají. Tedy do papíren, skláren, na recyklační linky plastů a také do bioplynové stanice.


Většina exkurzí je bezplatných, několik provozů má drobné vstupné. Toto vstupné je však spojeno s malým dárkem, který děti při návštěvě obdrží. Pro exkurze do mimopražských provozů je zajištěna zdarma autobusová doprava.

Součástí nabídky jsou také "balíčky exkur", které byly vytvořeny pro optimální využití času a nákladů při výjezdech mimo hl. Prahu.

Z historie projektu:

V prvním roce se zúčastnilo exkurzí přes 8.000 žáků z 80 pražských základních škol. Ve druhém roce navštívilo jednotlivé provozy 7.230 žáků ze 70 pražských základních škol. Třetí rok využilo možnosti exkurzí 6.740 žáků z 63 pražských škol. Čtvrtým rokem navštívilo vybrané provozy 6.450 žáků z 56 pražských škol. Pátým rokem se zúčastnilo celkem 6.200 žáků z 56 pražských škol. Ve všech pěti letech si mohli zájemci vybrat z nabídky 15 až 20 různých provozoven, ať už na území hl. Prahy nebo na území Středočeského kraje.
Po celou dobu projektu jsou hlavním organizátorem dvě organizace zaměřené na ekologickou výchovu (OS Ekonomův a ČSOP Koniklec), což přináší neustálé zkvalitnění služeb i rozšiřování nabídky provozů.