Exkurze probíhají na komunitních zahradách, potravinově využívaných školních zahradách, rodinných farmách, komunitních kompostárnách, městských včelínech a městských produkčních sadech v hl. m. Praha a jeho okolí. Celkem je v nabídce 20 různých provozoven, ze kterých je možné si vybrat.

Realizaci exkurzí zajišťuje spolek PRO-BIO LIGA ve spolupráci s organizacemi EKODOMOV, 01/71 ZO ČSOP Koniklec a KOKOZA.

Základní školy a gymnázia na území hlavního města Prahy mohou aktualizované nabídky exkurzí využít v průběhu druhého pololetí školního roku 2016/2017 a během celého školního roku 2017/2018. Žáci a studenti mají možnost na vybraných provozovnách poznat historii místa, fungování provozu, typ hospodářské produkce, či její zpracování. Programy jsou vedeny zkušenými lektory z provozů a pořádajících organizací. Každý z účastníků obdrží tematicky zpracovaný pracovní list s nejdůležitějšími informacemi z dané provozovny.

Zájemci mají možnost vybírat z níže uvedeného nabídkového katalogu, kde lze nalézt u každé nabízené provozovny základní informace o provozovně a programu exkurze, dopravě do místa exkurze, které měsíce jsou pro účast na programu nejvhodnější či doporučení na vhodné oblečení. Účast pro jednoho žáka na programu je zpoplatněna 30 Kč. U mimopražských provozoven je zajištěna zdarma autobusová doprava do místa provozovny a zpět.


Pro rodiny s dětmi budou nabízeny jednorázové akce, které nejsou součástí nabídkového katalogu a budou vždy s předstihem zveřejněny na internetových stránkách realizátora a dále bude nabídka na tyto jednotlivé akce rozesílána do rodinných a mateřských center, do domů dětí a mládeže a do dalších podobných zařízení na území hlavního města Praha. Rodiny s dětmi mají účast na programu zdarma. V případě účasti na mimopražské provozovně si dopravu hradí účastníci sami.