Základní školy a gymnázia v Praze mohou ve druhém pololetí školního roku 2015/2016 a v prvním pololetí školního roku 2016/2017 využít nabídku k absolvování exkurzí na hospodářsky využívaných lokalitách na území Prahy a v jejím nejbližším okolí. Programy exkurzí o minimální délce jedné hodiny probíhají v dopoledních časech. Žáci a studenti budou mít možnost na zahradách, farmách, včelínech, sadech i kompostárnách poznat historii místa, fungování provozů, typ hospodářské produkce a také její zpracování. Dále se, pokud to bude možné, zapojí do praktických činností v provozovně (např. založení čtverečkové zahrádky, moštování, sázení apod.).

Zájemci mají možnost si vybírat z téměř 20 provozoven s různým tematickým zaměřením exkurzí. Programy jsou vedeny lektory z provozů a pořádajících organizací. V rámci programu dostane každý účastník tematický pracovní list se stěžejními informacemi z konkrétního místa. V nabídkovém katalogu (uvedeném níže) u každého nabízeného provozu naleznete základní informace o programu, místu a dopravě na místo, které měsíce jsou pro účast na programu nevhodnější, nebo jaké oblečení je vhodné mít na sobě. V katalogu dále naleznete u každé provozovny kontakty, na nichž si můžete v případě zájmu exkurzi objednat.

Účast pro jednoho žáka na programu je 30 Kč. Pro exkurze do mimopražských provozů je zajištěna zdarma autobusová doprava nebo proplacení jízdného (záleží na domluvě).