Stav: Dokument byl schválen Radou HMP 29. července 2014, viz usnesení Rady HMP č. 1800 ze dne 29. července 2014.
Rámec zpracování: Akční plán navazuje na Krajskou koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl.m. Prahy na roky 2005 - 2015 (KK EVVO) a Akční plány KK EVVO kraje Hlavní město Praha na rok 2007, 2008, 2009-2010, 2011, 2012-2013.
Zadavatel: Hl. m. Praha.
Zpracovatel: Poradní skupina Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v Praze.
Popis, průběh zpracování:
Dokument určuje prioritní činnosti a úkoly v oblasti EVVO na období 2014-2015, které budou realizovány ve spolupráci hl. m. Prahy s dalšími subjekty, jež se EVVO v Praze zabývají.
Byl zpracován během roku 2013.
Dokument k dispozici: v el. verzi na těchto www stránkách HMP k EVVO v Praze (ekovychova.praha.eu):

Kontakt, informace: Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP (MZO MHMP), oddělení sekretariátu, dále SEV Lesů HMP - koordinátor EVVO v Praze, tyto www stránky HMP k EVVO v Praze (ekovychova.praha.eu, část Koncepce EVVO v Praze).

Aktualizace popisu k: 8/2014.