Akce proběhne dne 22. září 2021 od 9:00-21:00 hod. na Náměstí Republiky v  Praze 1.

Jedná se o oslavu zdravé a udržitelné formy městské dopravy, den plný diskuzí se zajímavými osobnostmi, workshopů a bohatého sportovního a kulturního programu. Můžete si např. nechat poradit od odborníků na zdravější životní styl, vyzkoušet virtuální projížďku na kole po Praze nebo posedět v chillout zóně.
V dopoledních hodinách je navíc připraven pestrý dětský program.

Obdobně jako v uplynulých letech se kampaně ETM účastní i odbor ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP) - na stánku OCP (na mapce označen: Ekologická výchova v Praze) budou pro Vás i Vaše děti připraveny informační materiály k pražské přírodě a dále spousta různých kvízů, poznávaček, rébusů, křížovek aj. materiálů s tematikou pražské přírody a její ochrany (materiály v elektronické podobě na stránkách hl. m. Prahy).

Těšíme se na setkání s Vámi na našem stánku a na dalších stáncích v rámci této akce!

Orientační plánek k akci - umístění jednotlivých stánků:

MOBILITY DAY aneb oslava zdravé dopravy na Náměstí republiky, 2021, ormapka

Více informací k alkci a dalším akcím konaným v rámci ETM 2021 v Praze naleznete na stránkách www.cistoustopou.cz