Soutěž Miss Kompost je určená pro zkušené kompostáře i začátečníky. Její hlavní myšlenkou je zprostředkovat neformální prostor pro výměnu postřehů a zkušeností, stejně jako inspirovat na základě reálných úspěchů. Za tímto účelem funguje nejen internetová galerie přihlášených kompostů, ale i slavnostní večer s předáváním cen, kde je možné si osobně promluvit s oceněnými kompostáři i odborníky na kompostování.

Výherci soutěže jsou následující:

Kategorie Občani:

 1. místo: Michal Novák z Roztok
 2. místo: Miroslav Veverka ze Žandova
 3. místo: Veronika Hniličková z Benešova

Internetové hlasování: Zdeňka Hatinová z Libníkovic

Kategorie Školy: MŠ Pohádka, Planá nad Lužnicí

Regionální kategorie Praha (vyhlásilo Hlavní město Praha prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy):

 1. místo: Petr Plechata
 2. místo: Kateřina Čápová
 3. místo: Hana Kroutilová
 4. místo:
  Alžběta Glancová
  Bohumila Zahrada, komunitní zahrada v Praze - Kolovratech

Celou akci zajišťovala organizace Ekodomov o.s. v rámci projektu Kompostuj.cz spolu s partnery (firmy Pražské služby a.s., Tart s.r.o., PLASTIA s.r.o., kompostárna JENA, HBAbio s.r.o., Ekonákup s.r.o., časopis Zahrádkář, Pravý domácí časopis, Ekocentrum Koniklec, Ekoporadny Praha, ekolist.cz, Radio Wave a veřejné instituce SFŽP ČR a MHMP) a pod záštitou ministra životního prostředí ČR Mgr. Richarda Brabce a radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí RNDr. Jany Plamínkové.

Celkem bylo do letošního ročníku přihlášeno 65 soutěžních kompostů rozdílných druhů, od malých domácích vermikompostérů až po velké komunitní kompostéry. Jejich galerii je možné shlédnout zde: http://www.kompostuj.cz/zapojte-se/soutez-miss-kompost/miss-kompost-2016/ spolu s popisy a detaily všech přihlášených kompostů, nejen vítězů celorepublikových a regionálních kol.

Vítězové vybraní odbornou porotou získali zahradní techniku a další věcné ceny od partnerů soutěže. MHMP navíc obdaroval všechny přítomné soutěžící drobnými dárky.

Mezi další aktivity, které si mohlo přibližně 100 návštěvníků různého věku na místě vyzkoušet a zažít, patřilo divadlo Voda základ života, ukázka ekologických výukových programů pro školy a přírodovědného kroužku Malého průzkumníka přírody. Kromě již výše zmíněných partnerů soutěže zde byl představen projekt Kompostuj.cz, probíhalo promítání dokumentů o půdě a udržitelném rozvoji zapůjčených společností Ekotopfilm, průzkum vermikompostu s digitálním mikroskopem. Na místě bylo možné vyrobit si vlastní sklenici či vázu ze starých lahví, dozvědět se o přednostech jednotlivých typů vyráběných kompostérů a zapojit se do diskuse o dodávání organické hmoty do půdy, kde na pódiu vystoupili Tomáš Hodek z Ekodomova, Petr Potocký z kompostárny EKO Broumovsko a Alena Hosnedlová z Nano Energies. Akce byla realizovaná s finanční podporou SFŽP ČR a MHMP.

Během jara by měla být uvedena do provozu první pražská kompostárna, která bude fungovat pro Pražany. Kompostování na vlastní zahradě je nejekologičtější způsob jak předcházet vzniku odpadu, a proto si cením všech, kteří se této činnosti věnují,“dodala k problematice kompostování v hl. m. Praze radní Jana Plamínková.