Cílem založené stránky je přinášet nové aktuální informace o dění v ekologické výchově v Praze, sdílet zajímavé projekty a aktuality v EVVO v Praze a být tak blíže zájemcům o ekologickou výchovu, příznivcům pražské přírody, zdravého životního stylu a otevřenějšího úřadu k lidem.

Příznivci ekologické výchovy v Praze zde budou pravidelně nalézat odkazy na zajímavé články, inspirativní tipy a aktivity, pozvánky na ekovýchovné akce v Praze, informace o činnosti organizací aktivních v ekologické výchově, příklady dobré praxe v Praze i jinde a kontakty na organizace a lidi, aktivní v EVVO v Praze.

Provozovatelé stránek (Krajský koordinátor EVVO a jeho tým) též uvítají zpětnou vazbu návštěvníků i náhodných hostů stránek a přivítají připomínky na FB stránku i na ekologickou výchovu v Praze.   

Facebookový profil naleznou čtenáři na: https://www.facebook.com/EVVOPraha/