3 online přednášky k tématu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

3 online přednášky k tématu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, ilustr. obr.


Přednášky k tématu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) se zacílením na učitele EVVO a studenty zejména vysokých škol připravující se na učitelské povolání připravené v rámci projektu Aplikace modelu převrácená učebna pro výuku kurzů environmentální výchovy na vysokých školách (projekt je financován Státním fondem životního prostředí ČR, zpracování 3 vybraných přednášek finančně podpořilo hl. m. Praha).

Přednášky online ke spuštění:Rébusy, omalovánky aj.:

Rébusy, omalovánky a další materiály s tématem ochrany přírody a ŽP pro děti a další zájemce


Materiály určené zejména pedagogům ZŠ i MŠ a rodičům s dětmi. Všechny uvedené materiály jsou k dispozici v elektronické podobě /PDF/ ke stažení a nekomerčnímu využívání. Materiály jsou postupně doplňovány. Jedná se o materiály, které jsou standardně k dispozici veřejnosti v tištěné podobě při akcích pořádaných hl. m. Prahou k tématu ochrany životního prostředí a přírody v Praze, např. při oslavách Dne Zeně, Dne životního prostředí aj.


Mapy s tematikou EVVO a ochrany životního prostředí ke stažení

mapové informační materiály k problematice životního prostředí a pražské přírody, 2020, ilustr. obr.